Đảng bộ TAND cấp cao tại Đà Nẵng triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021

Trang Trần | 06/04/2021, 15:52

Chiều 6/4, Đảng bộ TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đảng bộ TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TANDTC, hiện tại Đảng bộ có 59 đảng viên sinh hoạt ở 3 chi bộ trực thuộc.

db-tacc-dn-1.jpg
Đồng chí Lại Văn Trình, Bí thư Đảng ủy TAND cấp cao tại Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết công tác của Đảng bộ năm 2021

Theo báo cáo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong năm 2020, mặc dù phải tổ chức giải quyết, xét xử các loại vụ việc trong bối cảnh diễn biến của dịch Covid-19 phức tạp, nhưng với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan nên việc thực hiện các chỉ tiêu công tác tại đơn vị trong năm đều đạt kết quả cao, nhiều lĩnh vực vượt chỉ tiêu thi đua đề ra. 

Cụ thể, năm 2020, đơn vị đã giải quyết tổng cộng 2.359 vụ việc trong tổng số 2.805 vụ việc các loại phải giải quyết, đạt tỷ lệ 84,10%. Ban hành tổng số 1.199 bản án, quyết định trong tổng số 1.299 bản án, quyết định đã ban hành. Có 100 bản án, quyết định thuộc trường hợp không được công bố, tỷ lệ 100%. Các Thẩm phán cũng đã nghiêm túc thực hiện, đăng ký các phiên tòa rút kinh nghiệm và tổ chức trong thời gian phù hợp. Kết quả, đơn vị đã tổ chức được 36 phiên tòa rút kinh nghiệm/24 Thẩm phán, vượt chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao đề ra.

Với kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn năm 2020, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý. 

Báo cáo cũng nêu rõ bên cạnh các kết quả đạt được, trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2020 vẫn còn tình trạng án bị hủy do lỗi chủ quan. Đây là hạn chế, cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục để nâng cao hơn chất lượng công tác chuyên môn trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

db-tacc-dn-2.jpg
Đồng chí Lại Văn Trình, Bí thư Đảng ủy TAND cấp cao tại Đà Nẵng trao  giấy khen của Đảng ủy TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho tập thể Chi bộ 3 đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan đã thường xuyên chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, người lao động trong toàn đơn vị. 

Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đảng viên là các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước các chủ trương, kế hoạch công tác của TAND tối cao; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo quy định 213-QĐ/TW của Bộ chính trị.

Đảnh ủy và lãnh đạo cơ quan luôn chú trọng xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong các hoạt động; vận động đảng viên tích cực tham gia các hoạt động của đảng bộ, của TAND tối cao và hoạt động chính trị, xã hội tại địa phương nơi cư trú; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. 

db-tacc-dn-3.jpg
Đồng chí Vũ Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy  TAND cấp cao tại Đà Nẵng trao  giấy khen của Đảng ủy TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020

Các đồng chí lãnh đạo, Đảng ủy viên, chi ủy viên và Đảng viên luôn gương mẫu trong các mặt công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

100% đảng viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm, 100% đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TAND.

Năm 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ tiến hành tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy TAND tối cao, Đảng bộ TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Sau khi kiện toàn nhân sự, Đảng ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ, xây dựng nghị quyết của Đảng bộ toàn khóa để tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ, xây dựng và triển khai kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2020 theo quy định của Đảng ủy cấp trên; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các chủ trương, quy định của TAND tối cao.

db-tacc-dn-4.jpg
Đồng chí Lại Văn Trình, Bí thư Đảng ủy TAND cấp cao tại Đà Nẵng trao  giấy khen của Đảng ủy TAND tối cao cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020.

Nhiệm vụ, phương hướng năm 2021, Đảng bộ TAND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các Tòa chuyên trách, Phòng nghiệp vụ đảm bảo đủ chỉ tiêu, biên chế được phân bổ, đảm bảo tại các đơn vị trực thuộc có đủ cán bộ lãnh đạo, quản lý để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao.

Thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020- 2025 về tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên từ nguồn cán bộ là các Thư ký trẻ, các quần chúng ưu tú tại các chi bộ và đảm bảo chất lượng theo quy định.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021. Quán triệt và thực hiện quyết liệt 14 giải pháp đột phát của TAND tối cao để nâng cao chất lượng xét xử, đồng thời đề ra những giải phục khắc phục các hạn chế, thiếu sót của năm trước, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm mà thực tiễn đang đặt ra đối với Tòa án. 

Tiếp tục triển khai việc thực hiện chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và chất lượng chi bộ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy phải phối hợp chặc chẽ với Thủ trưởng cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu xét xử các loại vụ án mà Tòa án nhân dân tối cao cũng như chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị đã đề ra. Đảng viên trong đảng bộ phải gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật lao động, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao văn hóa công sở.

Tại Hội nghị có 1 tập thể, 4 cá nhân được nhận giấy khen của Đảng ủy TAND cấp cao tại Đà Nẵng và 4 cá nhân vinh dự nhận giấy khen của Đảng ủy TAND tối cao vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020.


Bài liên quan
TAND cấp cao tại Đà Nẵng: Tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án đạt cao
Ngày 16/1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020. Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng bộ TAND cấp cao tại Đà Nẵng triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021