Ngân hàng

Đảng bộ Agribank không ngừng đổi mới để phát triển

PV 04/09/2023 - 12:20

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ra-doi-tu-yeu-cau-doi-moi-va-phat-trien-dat-nuoc.jpg

Ra đời từ yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951), Đảng đã đề ra chủ trương, chính sách mới về kinh tế - tài chính, trong đó chỉ rõ: Chính sách tài chính phải kết hợp chặt chẽ với chính sách kinh tế; thành lập Ngân hàng Quốc gia, phát hành đồng bạc mới để ổn định tiền tệ, cải tiến chế độ tín dụng. Thực hiện chủ trương đó, ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15-SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, với những nhiệm vụ chủ yếu là: Quản lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ; quản lý Kho bạc Nhà nước; huy động vốn và cho vay phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa; quản lý ngoại hối và đấu tranh tiền tệ với địch,... Hơn bảy thập kỷ qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã không ngừng phát triển và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước, tháng 3/1988, hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức lại thành 2 cấp gồm Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, điều hành chính tiền tệ và các ngân hàng chuyên doanh thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, ngân hàng. Thực hiện chủ trương này, ngày 26/3/1988, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) với nhiệm vụ chính là đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đây là mốc son, bước ngoặt lịch sử ghi dấu ấn ngân hàng chính thức được thành lập. Từ năm 1996, Agribank chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại kinh doanh đa năng, với tên gọi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo Quyết định số 280/QĐ-NHNN ngày 15/11/1996 của Thống đốc NHNN. Trải qua mỗi thời kỳ phát triển với những tên gọi khác nhau, nhưng sứ mệnh vì nền nông nghiệp, vì nông dân, nông thôn Việt Nam luôn gắn với hành trình phát triển, Agribank luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trên khắp mọi miền Tổ quốc, bảo đảm cung ứng nguồn vốn, dịch vụ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, ghi dấu ấn đậm nét trong từng giai đoạn phát triển: cho vay tới hộ nông dân, thành lập tổ liên danh vay vốn, ngân hàng lưu động, đề xuất sáng kiến thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo, tiền thân của Ngân hàng chính sách xã hội ngày nay, đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, chuỗi liên kết, nông nghiệp công nghệ cao…

Sau 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Agribank trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, chủ lực đầu tư phát triển “Tam nông”, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động của Agribank đạt được sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả với tổng tài sản đạt trên 1,89 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó luôn dành 70% dư nợ đầu tư “Tam nông”.

Kiên định mục tiêu đổi mới để không ngừng phát triển lớn mạnh

Ra đời trong bối cảnh đất nước đứng trước vận mệnh đổi mới như một tất yếu của lịch sử, do đó yêu cầu đổi mới đã trở thành động lực, hướng đi chủ yếu để toàn Đảng bộ, toàn hệ thống Agribank không ngừng nỗ lực để hoàn thành trọng trách của ngân hàng tiên phong, chủ lực đối với sự nghiệp phát triển “Tam nông”, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Agribank luôn chú trọng đổi mới toàn diện nhất là công tác xây dựng Đảng nhằm đẩy mạnh, nâng cao vai trò tiên phong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của doanh nghiệp là an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

agribank-tro-thanh-mot-trong-nhung-ngan-hang-thuong-mai-hang-dau-viet-nam-chu-luc-dau-tu-phat-trien-tam-nong-.jpg
Agribank trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, chủ lực đầu tư phát triển “Tam nông”

Trong suốt những năm qua, để có được những bước phát triển vững chắc, Đảng ủy Agribank nhận thức được tầm quan trọng của xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng mà còn làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Đảng bộ Agribank đã và đang từng bước đổi mới, tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Agribank và sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cụ thể, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Agribank hoàn thành đạt và vượt 3/4 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 11/11 nhóm chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; hoàn thành toàn diện các mục tiêu của Hội đồng thành viên, Ngân hàng Nhà nước giao.

Lựa chọn và xác định giải pháp trọng tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, theo đó, khâu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương được xem là giải pháp trọng tâm. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Agribank đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của TW cho 13.844 lượt đảng viên, người lao động với các hình thức linh hoạt thông qua các hội nghị trực tiếp và trực tuyến kết nối với các điểm cầu chính của TW, Đảng ủy Khối và được Đảng ủy Agribank chuyển tiếp đến điểm cầu tại các chi, đảng bộ trực thuộc và hệ thống Agribank. Bên cạnh đó, Đảng bộ Agribank luôn chú trọng tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đa dạng về nội dung và hình thức như: Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống lần thứ I; Hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III năm 2023; Tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề 2023…

Bên cạnh đó, dấu ấn rõ nét của công tác xây dựng Đảng về tổ chức là hoàn thành kết thúc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng từ ngày 29/3/2023; thành lập 04 cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy; hoàn thành tiếp nhận 699 tổ chức đảng và 18.880 đảng viên từ cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank. Đảng bộ Agribank thực hiện sắp xếp lại cho phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Đảng bộ toàn ngân hàng với với 226 tổ chức đảng trực thuộc, 42 chi bộ trực thuộc, 23.500 đảng viên. Sau khi hoàn thành tiếp nhận, Đảng ủy Agribank đã thực hiện ủy quyền cho 88 đảng ủy cơ sở quyền quyết định kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên…

Với tinh thần tự hào dân tộc, khích lệ lòng yêu nước trong cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank hướng tới các sự kiện lớn, ngày lễ quan trọng của đất nước, nhất là phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, hằng năm, Đảng ủy Agribank lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong toàn hệ thống nhằm học tập, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, xây dựng công trình công cộng… và các hoạt động về nguồn, văn hóa, thể thao động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động của ngân hàng như xây dựng Bệnh viện Quân - Dân Y Côn Đảo và khánh thành Cảng tàu khách Côn Đảo; khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu giao thông nông thôn cầu Ngang Rạch Cả Ngổ, Đồng Tháp; trao 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập tại Trường Tiểu học Bình Thạnh 2, Cao Lãnh; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nam Định tổ chức khánh thành nhà “Mái ấm nông dân”; trao 500 triệu đồng tài trợ cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Hồ Bốn, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ; phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023); thăm hỏi, động viên và trao quà tặng cho Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội); Trung tâm điều dưỡng người có công Thanh Hóa; Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa); tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng huyện Gia Lâm; đồng hành Chương trình Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2023 và trao tặng 20 sổ tiết kiệm cho 20 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hồ Chí Minh; tham dự Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước" với 124 vận động viên, ở 6/6 môn thể thao… và nhiều chương có ý nghĩa sâu sắc khác.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ Agribank xác định mục tiêu xây dựng Ngân hàng hiện đại và hội nhập, hướng tới ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ; chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước và ngành ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục phát huy tinh thần và những giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiếp nối truyền thống, thành tựu đạt được qua 35 năm phát triển, Đảng bộ Agribank luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chung sức đồng lòng, khắc phục những tồn tại hạn chế, đổi mới sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực tối đa với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, cùng ngành Ngân hàng và các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Agribank không ngừng đổi mới để phát triển