Đảm bảo Nghị định 131/2021/NĐ-CP đi vào cuộc sống

Lê Hương | 06/08/2022, 11:21

Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định này một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công. Nhiệm vụ của các cơ quan liên quan chính là đảm bảo Nghị định đi vào cuộc sống.

Triển khai nhiều giải pháp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (ngày 30/12/2021), quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất cho người có công. Với những điểm mới của Nghị định, các cơ quan chức năng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đang có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai ngay sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành (ngày 15/2/2022), đáp ứng mong muốn sớm thụ hưởng chính sách ưu đãi của người có công với cách mạng.

Chia sẻ với báo chí, Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi khẳng định: Các cơ quan liên quan cần nghiên cứu chế độ ưu đãi với từng đối tượng để tránh sai sót khi thực hiện. “Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất cho người có công thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với người có công trên tất cả các lĩnh vực. Để người có công được hưởng quyền lợi ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành, các cơ quan liên quan cần yêu cầu cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ đối tượng, chế độ ưu đãi để tránh sai sót khi thực hiện; bảo đảm mức hỗ trợ tính theo diện tích đất thực tế được giao cho người có công theo quy định và người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng”.

on.jpg
Cùng với các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội Hà Nội Bạch Liên Hương chia sẻ: Ngày 9/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 02/2020/ UBTVQH14 ưu đãi người có công với cách mạng với những quy định cụ thể hơn, trong đó có nội dung ưu đãi về tiền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định rất chi tiết chế độ, đối tượng, điều kiện và diện tích đất được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng... Biết tin có chính sách ưu đãi này, hầu hết các hộ gia đình có công với cách mạng rất phấn khởi. Để Nghị định đi vào cuộc sống ngay sau khi có hiệu lực thi hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có kế hoạch yêu cầu các địa phương cùng vào cuộc, sẵn sàng để người có công với cách mạng sớm được thụ hưởng.

Sớm đưa chính sách đi vào cuộc sống

Ông Nguyễn Sỹ Mỵ, thương binh hạng 1/4, tổ dân phố số 14, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách đối với người có công, tạo phong trào đền ơn đáp nghĩa sâu rộng, trên các lĩnh vực. Được biết, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công, tôi rất mừng. Mong các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn có ngay giải pháp hiện thực hóa Nghị định để người có công sớm được hưởng chính sách ưu đãi này”.

Theo Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi, “thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, Ban, Ngành từ Trung ương đến địa phương, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được triển khai, đưa chính sách đi vào cuộc sống, đáp ứng mong muốn sớm thụ hưởng chính sách ưu đãi của người có công với cách mạng”.

Về hồ sơ, thủ tục công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Cá nhân viết bản khai theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định này; gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú; kèm theo một trong các giấy tờ quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ; theo quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm xác nhận bản khai; và gửi đầy đủ giấy tờ đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ; có trách nhiệm xem xét, ban hành quyết định công nhận; theo Mẫu số 49 Phụ lục I Nghị định này và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; nơi người hưởng trợ cấp thường trú để giải quyết chế độ ưu đãi.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; có trách nhiệm ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng; trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi; theo Mẫu số 50 Phụ lục I Nghị định này; đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 102 Phụ lục I Nghị định này.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn quy trình công nhận người hoạt động cách mạng; trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 thuộc quân đội, công an.

Bài liên quan
Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện mới
Bộ Công Thương đề xuất phương án rút ngắn bậc giá điện từ 6 xuống 5 hoặc 4 bậc. Bậc cao nhất có giá 3.356 đồng/kWh.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảm bảo Nghị định 131/2021/NĐ-CP đi vào cuộc sống