Đại hội đại biểu Công đoàn TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Trần Minh Giang | 24/12/2015, 22:32

Ngày 24/12/2015, tại Hà Nội, Công đoàn TANDTC đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự Đại hội có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam; các đồng chí Phó Chánh án TANDTC; Thẩm phán TANDTC và 156 đại biểu đại diện cho hơn 854 đoàn viên Công đoàn đang công tác tại các đơn vị trực thuộc TANDTC, TAND cấp cao.

Các đoàn viên công đoàn đều tận tâm, tận tụy với công việc

Trình bày báo cáo hoạt động của Công đoàn TANDTC nhiệm kỳ 2015-2010, đồng chí Đặng Xuân Đào, Chủ tịch Công đoàn nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2015, Công đoàn TANDTC có 18 Công đoàn bộ phận và 3 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc. Thực hiện Luật Tổ chức TAND năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2015, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc TANDTC có sự thay đổi. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy TANDTC và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn TANDTC đã làm thủ tục thành lập mới 8 Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc; đổi tên 3 Công đoàn bộ phận. Đến nay, Công đoàn TANDTC có 14 Công đoàn bộ phận và 4 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc. Địa bàn hoạt động của các đơn vị trải dài tại các vùng miền khác nhau gồm cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Công đoàn TANDTC là 854 người, trong đó có là 309 nữ. Phần lớn đoàn viên Công đoàn đều có trình độ cử nhân luật hoặc cử nhân thuộc ngành nghề khác. Đại đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của TANDTC được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, về chính trị, được giáo dục rèn luyện qua thực tiễn chiến đấu, công tác nên có bản lĩnh nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo TANDTC. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy với công việc, khắc phục khó khăn về áp lực công việc để tu dưỡng phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu Công đoàn TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội

Về kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015, do được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo, Đảng uỷ TANDTC và Công đoàn Viên chức Việt Nam, nên Công đoàn TANDTC và các Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc đã động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ đã đề ra, bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển của cơ quan. Các Ban chấp hành Công đoàn đã giáo dục, động viên công đoàn viên nâng cao trách nhiệm và phấn đẩu hoàn thành tốt các các nhiệm vụ chuyên môn; bảo vệ quyền lợi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước, văn nghệ, thể thao, giao lưu; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hiếu hỉ, công tác nữ công... Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn TANDTC hàng năm đều được Công đoàn cấp trên công nhận là đơn vị xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được Công đoàn cấp trên khen thưởng. Nhiệm kỳ 2012-2015, Công đoàn TANDTC được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều cá nhân được tặng danh hiệu Điển hình tiên tiến, nhiều tập thể cá nhân được tặng Bằng khen.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020 có 17 đồng chí. Ban chấp hành mới quyết tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Công đoàn; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác một cách khoa học; tuyên truyên giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vững mạnh toàn diện; tích cực tổ chức phong trào, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Công đoàn viên chức Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các Ban chấp hành tiếp tục phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc “Học tập tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” của Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động. Công đoàn TANDTC phấn đấu thực hiện tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; phấn đấu 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội đại biểu Công đoàn TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đại biểu Công đoàn TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

 Xây dựng phong trào công đoàn ngày càng thiết thực, có chiều sâu

Thay mặt Công đoàn viên chức Việt Nam, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá cao các mặt hoạt động của Công đoàn TANDTC và mong muốn rằng các đoàn viên Công đoàn cần tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn để làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của người đoàn viên, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển công đoàn. Cũng dịp này, Công đoàn viên chức Việt Nam đã tặng Công đoàn TANDTC 10 triệu đồng và mong rằng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biếu Công đoàn TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, đồng chí Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương thành tích hoạt động Công đoàn TANDTC và sự nỗ lực phấn đấu, công tác của toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ vừa qua; đã làm tốt vai trò quan tâm, chăm lo đến đời sống, thực hiện chế độ chính sách nhằm đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên Công đoàn. Đồng chí Trương Hòa Bình bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Công đoàn viên chức Việt Nam đã luôn quan tâm phối hợp chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng các hoạt động của Công đoàn TANDTC và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình để phong trào công đoàn ngày càng thiết thực, có chiều sâu.

Đối với Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan, với một nhiệm kỳ hoạt động mới, khí thế mới, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu mỗi người cần phát huy cao độ vai trò vị trí của mình; nêu cao trách nhiệm, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi đoàn viên công đoàn cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác với tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, kỷ luật nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội đại biểu Công đoàn TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao