Cụm thi đua số IV TAND: Nhiều sáng tạo trong phong trào thi đua, nâng cao chất lượng xét xử

Lê Hoàng | 28/12/2015, 16:47

Trong các ngày 25 và 26/12, tại Bình Phước, TAND các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm thi đua số IV) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và tổng kết công tác thi đua năm 2015.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào, đại diện lãnh đạo Vụ TĐKT, Vụ TCCB, Cục KHTC, Vụ GĐKT 1, 2, 3  thuộc TANDTC và TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; đại diện chính quyền địa phương có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; đại diện các TAND cấp tỉnh, thành phố, các Tòa cấp huyện, thị thuộc Cụm thi đua số IV có thành tích xuất sắc được đề nghị bầu chọn, suy tôn đạt Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi đua TAND...

Chất lượng giải quyết, xét xử có nhiều tiến bộ

Cụm thi đua số IV có 10 đơn vị gồm TAND Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Phước, Đăk Nông, Bình Dương, Đồng Nai, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh và Tp. Hồ Chí Minh. Toàn cụm có 109 TAND cấp quận, huyện, thị xã, tổng số cán bộ công chức, viên chức hiện có 3.379 người, trong đó có 1.367 Thẩm phán. Đây là khu vực có nền kinh tế sôi động và cũng là địa bàn có số lượng án đặc biệt lớn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước, Cụm trưởng Cụm thi đua số IV cho biết: Trong năm 2015, toàn Cụm IV đã thụ lý hơn 134.711 vụ án các loại, đã giải quyết 128.432 vụ, đạt tỉ lệ 95,34 %. So với năm 2014, số lượng án thụ lý giảm 1.369 vụ nhưng giải quyết tăng 8.785 vụ.

Cụm thi đua số IV TAND: Nhiều sáng tạo trong phong trào thi đua, nâng cao chất lượng xét xử

Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Một trong số loại án tăng cao là án hình sự, toàn Cụm thụ lý 22.089 vụ, tăng gần 1.000 vụ so với năm 2014, giải quyết 21.905 vụ, đạt tỷ lệ 99,13%. Hầu hết các vụ án được xét xử đúng hạn luật định, chất lượng giải quyết được nâng lên, đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Những tồn tại, thiếu sót trong các năm trước cơ bản được khắc phục.

Một điều rất đáng ghi nhận là năm 2015, tỷ lệ án bị hủy trong Cụm IV đã giảm so với năm ngoái. Toàn Cụm có 1.091 vụ bị hủy, tỷ lệ án hủy chỉ 0,84%, giảm 0,26% so với năm 2014. Toàn Cụm đã chú trọng và tăng cường xét xử các vụ án điểm, xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, nâng cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong năm 2015, Cụm IV đã tổ chức xét xử lưu động 2.194 vụ.

Hầu hết các đơn vị trong Cụm IV đều có số án thụ lý tăng, do vậy Thẩm phán chịu rất nhiều áp lực về công tác chuyên môn (nhất là Tòa án cấp huyện), bình quân số án phải giải quyết của các đơn vị đều vượt so với chỉ tiêu của TANDTC đề ra. Tuy nhiên, các đơn vị trong Cụm đã đề ra nhiều biện pháp hữu hiệu, tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết án. Do đó, công tác giải quyết, xét xử có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. TAND các tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo các phán quyết của Tòa án đều căn cứ vào kết quả tranh tụng trên cơ sở xem xét đánh giá toàn diện chứng cứ. Chánh án TAND tỉnh Bình Phước Nguyễn Hữu Trí, Cụm trưởng Cụm thi đua số IV nhấn mạnh: “Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được đảm bảo và có những tiến bộ nhất định, tỷ lệ án bị hủy giảm hơn so với cùng kỳ năm trước… đã góp phần có hiệu quả trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”. 

Các phong trào thi đua rất sôi nổi

Năm 2015, lãnh đạo các Tòa án trong Cụm thi đua số IV đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; đưa công tác này vào nề nếp, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy từng cán bộ công chức, từng tập thể, đơn vị nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng được những nhân tố điển hình, là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên học tập.

Năm 2015, các tập thể, đơn vị TAND thuộc Cụm IV tổ chức và phát động phong trào thi đua với mục tiêu: “Tăng cường đổi mới và không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm động lực thúc đẩy, khích lệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong, nâng cao trình độ, kỷ luật đoàn kết, chủ động, sáng tạo; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước”.

Các đơn vị trong Cụm đã sôi nổi phát động các đợt thi đua ngắn hạn, sau mỗi đợt đều có đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm và khen thưởng. TAND tỉnh Lâm Đồng phát động phong trào thi đua “Kỷ luật, đoàn kết, chủ động, đúng luật”, phong trào thi đua “Trách nhiệm, tiến độ, hiệu quả, chất lượng ”… TAND tỉnh Bình Dương phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. TAND tỉnh Bình Phước phát động phong trào “15 phút hoàn thiện mỗi ngày”. TAND tỉnh Bình Thuận thực hiện 4 tiêu chí: “Nhanh hơn, ít sai sót hơn, thân thiện hơn, kỷ luật hơn” và 3 không: “Không quan liêu hách dịch, sách nhiễu nhân dân; Không tham nhũng, lãng phí; Không bè phái, cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết”. TAND tỉnh Đồng Nai phát động phong trào thi đua với chủ đề “Nâng cao chất lượng phục vụ nhăn dân, tận tụy, chuyên nghiệp, mẫu mực; tăng cường kỷ cương, đoàn kết trách nhiệm”. TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát động phong trào với khẩu hiệu: “Nâng cao trách nhiệm và năng lực công tác, đẩy mạnh xét xử các vụ án quá hạn luật định”…

Cụm thi đua số IV TAND: Nhiều sáng tạo trong phong trào thi đua, nâng cao chất lượng xét xử

Toàn cảnh hội nghị 

Trong năm thi đua 2015, những hạt nhân là những đơn vị đi đầu của phong trào thi đua năm 2014 được tiếp tục duy trì, phát triển nhiều nhân tố mới như TAND quận 4, quận 7, quận 10 (Tp. Hồ Chí Minh), TAND thị xã Dĩ An, Dầu Tiếng (Bình Dương), TAND huyện Bảo Lâm, TAND tỉnh Lâm Đồng; TAND Tp. Biên Hòa (Đồng Nai); TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận); TAND Tp. Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu); TAND tỉnh Bình Thuận, TAND huyện Tân Biên, TAND tỉnh Tây Ninh, TAND thị xã Bình Long (Bình Phước)...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Cụm IV xác định sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 03/2014 CT-CA ngày 11/6/1014 của Chánh án TANDTC về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống TAND”. Toàn Cụm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng trong tổ chức, thực hiện chủ đề “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ Thẩm phán, làm cho phong trào thi đua 2016 có hiệu quả thiết thực.

Toàn Cụm IV tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020 do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động, thực hiện nghiêm túc chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ IX.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào biểu dương những thành tích các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV đã đạt được trong năm 2015. Toàn Cụm đã quán triệt sâu sắc tinh thần thi đua, xác định được tầm quan trọng, động lực thi đua để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi một Tòa án địa phương trong Cụm đều có một phương châm, định hướng riêng, rất sáng tạo. Qua công tác thi đua, đã đề ra được nhiều giải pháp kéo giảm rõ rệt số án quá hạn luật định, đó là kết quả rất đáng biểu dương. Số lượng án bị hủy chỉ ở mức 0,84%, là một thành tích rất lớn của Cụm IV. Bởi lẽ nhiều năm qua, Cụm IV có số lượng án nhiều nhất, án dân sự có tính chất phức tạp cao, án bị hủy nhiều. Đặc biệt, trong năm qua, toàn Cụm không để xảy ra án oan sai. Về đường lối xét xử án hình sự, đã thể hiện tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm. Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào đã giải đáp một số vướng mắc trong công tác xét xử để tất cả các đơn vị trong Cụm IV rút kinh nghiệm, đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp khắc phục và nhiều kinh nghiệm thực tiễn rất thiết thực để nâng cao công tác xét xử.

Về phương hướng năm 2016, Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào lưu ý trong thời gian sắp tới, nhiều bộ luật, luật sẽ có hiệu lực thi hành với những quy định mới. Do đó, toàn Cụm cần chú trọng tập huấn, bổ sung và nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức. Công tác thi đua phải được tiếp tục đẩy mạnh, chất lượng xét xử phải được tiếp tục nâng lên,  không để xảy ra án oan sai. Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào chúc các đơn vị trong Cụm IV nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử trong năm 2016.

Thay mặt các đơn vị trong Cụm thi đua số IV, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào. Ông Nguyễn Hữu Trí khẳng định tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm sẽ nỗ lực phấn đấu, sôi nổi thi đua, nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Bài liên quan
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mong thông cảm vì "có cái nhớ, cái quên"
Sau phần công bố cáo trạng với các bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và TP Hồ Chí Minh, HĐXX đã tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụm thi đua số IV TAND: Nhiều sáng tạo trong phong trào thi đua, nâng cao chất lượng xét xử