Cụm thi đua số III TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Hoàng Oanh - Hồng Nhi | 16/12/2019, 16:34

Ngày 16/12, tại TAND tỉnh Quảng Bình, Cụm thi đua số III TAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và giao ước thi đua năm 2020.

Đồng chí Hà Xuân Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT), Vụ trưởng Vụ TĐKT TANDTC đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Về phía địa phương có các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Lương Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Lương, Phó Trưởng ban Nội chính TƯ; đại diện lãnh đạo Văn phòng TU, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Ban pháp chế HĐND tỉnh, Công an tỉnh, VKSND tỉnh, Sở tư pháp, Cục THA dân sự tỉnh, Ban TĐKT tỉnh…

Cụm thi đua số III TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Đồng chí Hà Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT TANDTC, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng chỉ đạo Hội nghị.

Cụm thi đua số III TAND bao gồm 12 đơn vị TAND tỉnh, thành phố (Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên) trải dài từ Quảng Bình đến Khánh Hòa với 135 TAND cấp huyện. Tổng số Cán bộ, công chức toàn cụm là 2.112 người, trong đó Thẩm phán 862 người, Thẩm tra viên 103 người, Thư ký TA 863 người và chức danh khác 284 người. Đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Cụm cơ bản đảm bảo trình độ chính trị, đạt chuẩn về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Cụm thi đua số III TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo địa phương, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, Cụm thi đua số III TAND các tỉnh duyên hải miền Trung-Tây Nguyên lần này được tổ chức tại Quảng Bình là dịp để TAND các tỉnh nói chung, TAND tỉnh Quảng Bình nói riêng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm tiếp tục phát huy vai trò lớn của TAND trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng ở mỗi địa phương. Đồng thời, cũng là dịp để tất cả mọi người hiểu thêm về mảnh đất và con người Quảng Bình.   

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thường, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Định, Phó Trưởng cụm cho biết, công tác giải quyết và xét xử các loại vụ án từ 01/12/2018 đến 30/11/2019, toàn cụm đã thụ lý 72.481 vụ, việc; đã giải quyết xét xử 65.865 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,9 %. Tổng số thụ lý 10.836 vụ với 18.500 bị cáo. Tổng số đã giải quyết 10.622 vụ, với 17.695 bị cáo, đạt tỷ lệ 98 % số vụ và 95,6 % bị cáo.

Toàn cụm đã tổ chức 984 phiên tòa rút kinh nghiệm, công bố 19.086 bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử TAND. Mỗi Thẩm phán giải quyết bình quân là 74 vụ/năm. Trong đó, TAND các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết, xét xử đạt cao như TAND tỉnh Quảng Trị 100 %, TAND TP Đà Nẵng 99,3%, TAND tỉnh Quảng Nam 98,6%.

Nhìn chung, chất lượng xét xử án hình sự trong năm 2019 đều đạt yêu cầu, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Phán quyết của Hội đồng xét xử đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng.

Về án dân sự, tổng số thụ lý 21.142 vụ, đã giải quyết 16.499 vụ, đạt tỷ lệ 78%. Trong đó, TAND các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết, xét xử đạt cao như TAND tỉnh Quảng Trị: 93,4%; TAND tỉnh Kontum 91,3%.

Bên cạnh đó, hòa giải thành 6.924 vụ án dân sự, đạt tỷ lệ 41,9 % trên tổng số án đã giải quyết. Các đơn vị có tỷ lệ hòa giải cao như: TAND tỉnh Kontum, chiếm tỷ lệ 65%, TAND tỉnh Đắk Lắk chiếm tỷ lệ 61%.

Chất lượng xét xử các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo chính sách, pháp luật, công bằng và dân chủ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Trong giải quyết án hôn nhân và gia đình đã chú trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên đương sự, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em khi giải quyết cho ly hôn.

Cụm thi đua số III TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Toàn cảnh Hội Nghị

Phát biểu đánh giá tại Hội nghị, đồng chí Hà Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT TANDTC, Vụ Trưởng vụ TĐKT gửi lời cảm ơn chân thành tới các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo các địa phương thuộc Cụm thi đua số III, trong thời gian qua đã quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để TAND tỉnh Quảng Bình, và các Tòa án trong Cụm thi đua số III nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Trong thời gian tới, TANDTC mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy, HĐND, UBND các địa phương đối với công tác Tòa án, để các Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện quyền tư pháp, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội tại các địa phương.

Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng nhấn mạnh, năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc. Đó là, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XII của Đảng, Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Vì vậy, nhiệm vụ của các Tòa án hết sức nặng nề. Các Tòa án phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW; kết luận số 79-KL/TW và kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; Luật Tổ chức TAND năm 2014 và các chỉ tiêu nhiệm vụ do cấp ủy các địa phương trong Cụm thi đua đề ra.

Cụm thi đua số III TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, Trưởng Cụm phát biểu, sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua số III đã hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra.

Các đồng chí tham gia Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng Cụm thi đua số III hoàn thành các chỉ tiêu công tác và đạt hiệu quả cao.

Hội nghị đã thống nhất và thông qua Báo cáo tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cụm thi đua số III.

Cụm thi đua số III TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Lãnh đạo 12 đơn vị Cụm III ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Hội nghị đã bầu các các đơn vị xuất sắc, tiêu biểu của Cụm để đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua TAND”, “Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019 và bầu Trưởng, Phó cụm thi đua năm 2020.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụm thi đua số III TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019