Đời sống

Cục trưởng Cục thuế Quảng Ninh giữ chức vụ Bí thư Thị uỷ Quảng Yên

Trần Khanh 16/04/2024 - 14:05

Ngày 16/4, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao quyết định điều động, phân công ông Cao Ngọc Tuấn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Cao Ngọc Tuấn được tỉnh Quảng Ninh đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, được Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và cấp ủy đánh giá cao.

Đặc biệt, trong 6 năm qua ở vị trí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, ông Cao Ngọc Tuấn đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa đơn vị có bước phát triển đột phá về đổi mới mô hình tổ chức bộ máy cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

img_1344.jpeg
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao quyết định phân công ông Cao Ngọc Tuấn giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên.

Cùng ngày, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Nguyễn Huyền Anh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch, giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch.

Trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Mai Lê Hoa, Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Hưng, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

img_1345.jpeg
Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định cho Tân Giám đốc Sở Du lịch, Phó Giám đốc Sở Tài Chính và Thanh tra tỉnh.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Sở Du lịch, Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh có vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Do đó, các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cần tiếp tục phát huy ưu điểm của bản thân, làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong cương vị mới, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động phát huy đoàn kết, thống nhất cao, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực Du lịch, Tài chính và Thanh tra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục trưởng Cục thuế Quảng Ninh giữ chức vụ Bí thư Thị uỷ Quảng Yên