Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long sau sáp nhập

Ngọc Mai | 02/01/2020, 15:28

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố Hạ Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ thành phố Hạ Long trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long sau sáp nhập

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long ra mắt tại buổi lễ công bố

Sáng nay (2/1), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Dự Lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

Theo Quyết định số 1969-QĐ/TU ngày 28/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố Hạ Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ thành phố Hạ Long trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ định 79 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long (mới). Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy Hạ Long (cũ) được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ thành phố Hạ Long (mới). Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ (cũ) được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ thành phố Hạ Long (mới); 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long (cũ), Phó Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ (cũ) được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Hạ Long (mới).

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long sau sáp nhập

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ công bố

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc thành lập Đảng bộ TP Hạ Long mới trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ thành phố Hạ Long là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, dấu ấn của tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Đó là một thành phố thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích (1.119km2), về số đơn vị hành chính trực thuộc (33 xã, phường); thuộc loại lớn về dân số (hơn 300 nghìn), đặc biệt là vị thế, vai trò, tiềm năng “có một không hai”. Việc sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long thành lập TP Hạ Long mới, đó không phải phép cộng đơn giản của hai địa phương, mà phải là nhân lên sức mạnh tổng hợp của ý Đảng, lòng dân, của hệ thống chính trị toàn tỉnh, của việc phát huy có hiệu quả các nguồn lực phù hợp quy luật và yêu cầu khách quan của tình hình. Đây là bước đi đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết số 837-NQ/QH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh; là kết quả của một quá trình diễn tiến khách quan lâu dài trong lịch sử phát triển địa phương; là sự chuẩn bị qua nhiều giai đoạn, là kết tinh nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo công phu, tập trung, bài bản, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ, ủng hộ của Trung ương; ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành liên quan và toàn Đảng bộ, nhân dân huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long trong công tác chuẩn bị, xây dựng, thông qua Đề án.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của TP Hạ Long mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị trong thời gian tới là phải tiếp tục nắm bắt và nhanh chóng hiện thực hóa những tiềm năng, lợi thế mới của thành phố Hạ Long, bằng tầm nhìn dài hạn của một thành phố có tỷ lệ mặt nước, cây xanh và sở hữu giá trị của sự khác biệt vào loại bậc nhất trên thế giới. Xây dựng và phát triển thành phố Hạ Long là đô thị dịch vụ - du lịch quốc gia, có tầm quốc tế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh; du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng; trở thành hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đồng thời phải thấy rõ những khó khăn, thách thức khi thực hiện Nghị quyết để chủ động triển khai các giải pháp khắc phục. Đó là: Tư duy phát triển, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phải thay đổi để theo kịp tình hình. Tầm nhìn phải rộng hơn, xa hơn, không chỉ “lắp ghép” hai địa phương liền kề, mà phải tạo ra thay đổi thực sự về chất, sử dụng các nguồn lực chung có hiệu quả, tạo ra động lực phát triển mới, thúc đẩy những vùng còn chậm phát triển, đây là việc không dễ dàng. Nền nếp, tác phong làm việc vốn chưa đồng đều, cần có thời gian để tạo ra sự thống nhất, đồng bộ. Phương thức quản lý thành phố mới rất khác nếp cũ; không chỉ có vùng đô thị mà còn có vùng nông thôn, các xã vùng cao rộng lớn; bố trí, phân công, tổ chức công việc sẽ có nhiều cái mới, lúc đầu có thể nảy sinh những khó khăn, vướng mắc chưa lường hết được. Phải nhanh chóng điều chỉnh một số quy hoạch, kế hoạch, tính toán lại nguồn lực. Một số loại giấy tờ phải chuyển đổi theo quy định có thể gây tâm lý cho người dân hoặc người dân băn khoăn về các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt. (Công tác sắp xếp tổ chức, cán bộ, nhất là các vị trí lãnh đạo quản lý, các vị trí việc làm dôi dư có thể nảy sinh tâm tư hoặc lúng túng khi công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội các cấp cơ sở đang đến rất gần. Rào cản tâm lý, tình cảm; có thể vẫn còn tư duy cục bộ lợi ích; tâm tư khi cơ cấu sắp xếp vị trí (cấp ủy, lãnh đạo…); hay có những suy nghĩ phân biệt khu vực Hoành Bồ hay thành phố Hạ Long cũ.

Giao 5 nhiệm vụ lớn cho Ban chấp hành Đảng bộ TP Hạ Long mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, các đồng chí trong chấp hành, thường vụ, lãnh đạo Thành ủy phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt lưu ý việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền về công tác nhân sự, thực hiện nói đi đôi với làm và làm nhiều hơn nói, làm đến cùng, không ngại khó khăn, va chạm; phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm điểm rà soát bổ khuyết… Phải tạo được nền tảng, những bước đi đầu tiên vững chắc của thành phố Hạ Long mới.

“Xây dựng thành phố Hạ Long không phải là nhiệm vụ của riêng thành phố, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng có liên quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động, tích cực quyết liệt vào cuộc; trên cơ sở chức năng nhiệm vụ khẩn trương giải quyết, phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ thành phố Hạ Long trong quá trình triển khai các nhiệm vụ nêu trên. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị của toàn tỉnh, phát huy cao độ truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tinh thần tự lực, tự cường của người dân thành phố Hạ Long, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh.

Bài liên quan
Nhiều cơ sở lưu trú du lịch tại Quảng Ninh khó khăn vì dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gần như tất cả khách sạn đóng cửa, không hoạt động, cắt giảm nhân sự, chi phí. Nguồn vốn cạn kiệt, nhiều chủ sở hữu buộc phải thanh lý tài sản để trả nợ ngân hàng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long sau sáp nhập