Tin địa phương

Công an tỉnh TT-Huế: Hưởng ứng ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện”

Ngọc Minh 14/06/2024 - 14:46

Hưởng ứng ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện”, sáng ngày 14/6, Đoàn thanh niên Công an tỉnh TT-Huế tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024.

Hiến máu tình nguyện là một hành động cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Để phong trào thiết thực này đạt hiệu quả cao, những năm qua, các tổ chức đoàn thể trong Công an tỉnh TT-Huế đã luôn làm tốt vai trò tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện cũng như trách nhiệm đối với xã hội.

z5537927046045_03f7ff9bcd2e0dcbfe8cedfa37527ada.jpg
Hơn 200 đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh TT-Huế đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Việc hiến máu tình nguyện đã trở thành ý thức tự giác đối với mỗi đoàn viên thanh niên công an TT-Huế, chất lượng máu cũng được đánh giá cao. Không ít cán bộ chiến sĩ nhiều lần tham gia hiến máu đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong việc hiến máu nói riêng cũng như công tác xã hội nói chung.

Để kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh TT-Huế tham gia công tác Hiến máu tình nguyện, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh TT-Huế đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu.

z5537935083703_1a137227e9a8a257788c91a9e1ceb933.jpg
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh TT-Huế đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu.

Ngay sau hội nghị, hơn 200 đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh đã tham gia hiến máu tình nguyện. Được biết, từ năm 2006, Đoàn thanh niên Công an tỉnh TT-Huế đã thành lập ngân hàng máu sống. Hàng năm, danh sách cán bộ chiến sĩ tham gia ngân hàng máu sống đều được Ban Thanh niên Công an tỉnh TT-Huế kiểm tra, rà soát, bổ sung để luôn luôn đảm bảo chủ động tốt nguồn máu dự trữ, sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh TT-Huế: Hưởng ứng ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện”