Chủ tịch Quốc hội: Trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế cũng phải quy định trách nhiệm thực hiện

Ngọc Mai | 04/12/2021, 15:03

Họp xem xét việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, khi quy định trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế thì đồng thời phải quy định về trách nhiệm thực hiện.

chu-tich-quoc-hoi-trao-quyen-cho-bo-truong-y-te-cung-phai-quy-dinh-trach-nhiem.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc họp

Chiều 3/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội và một số cơ quan liên quan, xem xét việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam…

Trước đó, ngày 17/11/2021, Chính phủ có Tờ trình số 521/TTr-CP đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid - 19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, dự thảo Nghị quyết có 6 chính sách lớn quy định về: nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người mắc Covid-19; thanh toán chi phí tiêm chủng, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19; khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bình ổn giá trang thiết bị y tế; chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Cần xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng

Tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 để Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần của Kết luận số 20 của Ban Chấp hành Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện cần được xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng do có đối tượng tác động lớn, phạm vi thực hiện không chỉ đối với hệ thống y tế mà cả ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Tờ trình cũng chưa làm rõ tính cấp bách để được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15, một số chính sách được trình để giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong thời gian trước, một số chính sách được trình để thực hiện lâu dài và dự kiến sẽ được bổ sung, điều chỉnh khi sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Về thanh toán chi phí tiêm chủng, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19, Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid -19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 còn gặp khó khăn trong việc bóc tách chi phí để thanh toán theo các nguồn. Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ làm rõ các loại hình cơ sở thu dung, điều trị Covid -19 và xác định cụ thể việc bảo đảm kinh phí vận hành, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người nhiễm Covid-19 cho từng hình thức cơ sở thu dung, điều trị Covid -19, làm cơ sở cho việc thanh toán các chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước một cách rõ ràng, tránh chi trùng.

Về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người mắc Covid-19, Thường trực Ủy ban thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và mức giá mua vào theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, Chính phủ cần tổng kết các chi phí khám chữa bệnh Covid-19 thời gian qua, làm rõ mức trích từ Quỹ bảo hiểm y tế để bảo đảm an toàn quỹ cũng như bảo đảm tính minh bạch, khả thi.

Trong giai đoạn tới, từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2022, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị Covid-19. Đối với bệnh nhân mắc Covid-19 có các bệnh khác thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ bản nhất trí việc cần có giải pháp thanh toán các chi phí trong tiêm chủng, xét nghiệm, khám chữa bệnh khi huy động cơ sở y tế tư nhân tham gia, tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội cũng đề nghị cần làm rõ “mức giá cao nhất” áp dụng tại cơ sở y tế tư nhân là giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hay giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Bên cạnh đó, để khuyến khích, tạo động lực cho cơ sở y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 một cách tự nguyện thì Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế thanh toán các chi phí thực hiện công tác phòng, chống và điều trị Covid-19 để vừa bảo đảm cân đối bù đắp chi phí vận hành của cơ sở tư nhân vừa phù hợp khả năng chi trả của ngân sách nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện, lấy ý kiến, đánh giá tác động dự thảo Nghị quyết

Sau khi lắng nghe các ý kiến của đại diện Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan hữu quan, Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Liên quan tới quy định về khám, chữa bệnh từ xa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu phải rất thận trọng vì liên quan tới sức khỏe, tính mạng của người dân. Theo đó, phải làm rõ, ai được phép khám, chữa bệnh từ xa; khám, chữa bệnh từ xa chỉ cho người mắc Covid-19 hay cho cả những người không mắc Covid-19 nhưng vì Covid-19 nên không đến khám, chữa bệnh trực tiếp được? Trách nhiệm của người khám, chữa bệnh từ xa ra sao, theo quy định của luật nào? Quy trình khám, chữa bệnh từ xa như thế nào? Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh từ xa ra sao?...

Về bình ổn giá trang thiết bị y tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chỉ nên đưa vào danh mục những loại thực sự cấp bách, đã được đánh giá tác động kỹ lưỡng, đã rõ, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao. Các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình thêm về nội dung này trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách để bù đắp phần nào những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế và các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.

Với một số cơ chế, chính sách khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị khi quy định trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế thì đồng thời phải quy định về trách nhiệm thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần rà soát lại toàn bộ các cơ chế, chính sách được nêu trong dự thảo Nghị quyết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu cả về kỹ thuật văn bản, các thuật ngữ chuyên môn và nội dung chính sách nhằm bảo đảm đúng tinh thần, phạm vi mà Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Xã hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ tiếp tục hoàn thiện Tờ trình, báo cáo thẩm tra, tổ chức lấy ý kiến, đánh giá tác động dự thảo Nghị quyết để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ninh Thuận về kết quả thực hiện chủ trương đối với dự án điện hạt nhân
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí đề nghị Chính phủ nghiên cứu để gia hạn thời hạn áp dụng biểu giá điện gió, nhất là với các dự án đã làm xong nhưng chưa vận hành được do tác động của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Quốc hội: Trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế cũng phải quy định trách nhiệm thực hiện