Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông cần tăng cường biện pháp, không để bệnh bạch hầu lan rộng

Ngọc Mai | 09/07/2020, 18:29

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh nội dung trên tại cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Đắk Nông.

Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông cần tăng cường biện pháp, không để bệnh bạch hầu lan rộng

Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, bám sát và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế, không để dịch bệnh lan rộng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Ngày 9/7, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Đắk Nông.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) cơ bản đạt và vượt.

Quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tăng trưởng bình quân khu vực nông nghiệp đạt 4,52%, cao hơn bình quân chung của cả nước 1,52%, nông nghiệp tiếp tục là trụ cột tăng trưởng.

Quy mô khu vực công nghiệp tăng 1,78 lần, bước đầu khai thác được tiềm năng khoáng sản bauxit vào tăng trưởng. GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng đầu nhiệm kỳ lên 52 triệu đồng vào năm 2020.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ được thực hiện với quyết tâm chính trị cao và đạt nhiều kết quả tích cực; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết của Trung ương

Về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn một đơn vị cấp huyện (huyện Cư Jút) để tổ chức đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội bầu bí thư cấp ủy; chọn 12 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm và 10 địa phương đã tiến hành tổ chức xong đại hội điểm, thí điểm đối với các đơn vị được lựa chọn. Nhìn chung, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; chất lượng các văn kiện, công tác nhân sự, tiến độ đại hội đảm bảo theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo quy định của Trung ương.

Có các giải pháp quyết liệt để khắc phục các hạn chế

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương sự cố gắng và ghi nhận những đánh giá thẳng thắn của Tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn.

Đồng thồi, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với những nhìn nhận thẳng thắn của Tỉnh uỷ về một số hạn chế như một số chỉ tiêu không đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, trong đó có chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thấp; giải ngân vốn đầu tư chậm; nhiều tiềm năng lợi thế của tỉnh chưa được phát huy; một số công trình trọng điểm thực hiện chậm tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những khó khăn của địa phương trong việc chưa đạt được nhiều chỉ tiêu đặt ra do xuất phát điểm còn thấp, hạ tầng còn yếu kém, quy mô kinh tế còn nhỏ... Tuy nhiên, với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, các tiềm năng sẵn có, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tỉnh ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu để trong thời gian tới phải bứt phá đi lên.

"Đắk Nông phải có các giải pháp quyết liệt để khắc phục các hạn chế, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và mạnh hơn trong thời gian tới. Công trình trọng điểm nào chậm tiến độ thì phải rà soát lại, lĩnh vực nào yếu kém thì phải tập trung có giải pháp khắc phục. Chính sách đã có thì phải triển khai thật tốt, đầy đủ", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường các công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là công tác nhân sự để giới thiệu cho đại hội bầu, đưa những người thực sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia vào đội ngũ cấp ủy khóa tới.

Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông

Để đón nhận được làn sóng đầu tư mới, Chủ tịch Quốc hội gợi mở, Đắk Nông phải tập trung cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông thuận lợi; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án đã được phân bổ vốn trong kế hoạch trung hạn.

Về công tác dân tộc, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây luôn là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Đắk Nông là nơi tập trung rất đông đồng bào dân tộc thiểu số với 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, nhiều loại hình tôn giáo, do vậy, phải hết sức quan tâm, thực hiện thật tốt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc. Bám sát Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 về Phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tận dụng tốt các cơ chế, chính sách trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, để cùng với việc đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phát triển gắn với việc gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào.

Trước tình hình bệnh bạch hầu xuất hiện và đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đắk Nông cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, bám sát và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế, không để dịch bệnh lan rộng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Ủng hộ 1 số chủ trương của Đắk Nông

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Đoàn công tác của Quốc hội cũng đã trao đổi cụ thể một số vấn đề liên quan đến các kiến nghị của địa phương. 

Về kiến nghị liên quan đến việc tổng kết thí điểm phát triển công nghiệp Alumin - Nhôm, ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp luyện nhôm trong thời kỳ mới. Hiện nay Chính phủ đang thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 245 về Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch, phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến quặng bô-xít giai đoạn từ năm 2007 đến 2015, có xét đến năm 2025. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đắk Nông báo cáo Chính phủ xem xét kiến nghị này trong quá trình tổng kết thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị. Về phía Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Ủy ban Kinh tế chuẩn bị ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội khi tham gia với Bộ Chính trị.

Về đề nghị Quốc hội có ý kiến ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc nối tỉnh Đắk Nông - TP Hồ Chí Minh (đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2) bằng hình thức PPP và giao cho Đắk Nông làm chủ đầu tư thực hiện dự án... Cơ bản nhất trí với sự cần thiết đầu tư đoạn tuyến này, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần có lộ trình đầu tư hợp lý, đánh giá kỹ tính khả thi của dự án nếu áp dụng phương thức đầu tư PPP. Trường hợp dự án được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo hình thức PPP và sử dụng vốn nhà nước để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại Luật PPP thì cần báo cáo Chính phủ xem xét bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương bổ sung một số dự án điện gió, điện mặt trời tỉnh Đắk Nông vào quy hoạch phát triển điện lực VII; ủng hộ chủ trương đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2.

Đắk Nông đề nghị Quốc hội quan tâm, chỉ đạo có chính sách hỗ trợ kết cấu hạ tầng, nguồn vốn, thị trường để thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm phát huy lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, đất đai Bazan màu mỡ của tỉnh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là vấn đề phải đặt trong tổng thể của cả vùng Tây Nguyên; đề nghị các cơ quan của Quốc hội tổng hợp, phản ánh trong đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và đề xuất định hướng giai đoạn 2021-2025.

Bài liên quan
Sáng 18/5, thêm 19 ca mắc Covid-19 mới, riêng Hà Nội 13 ca
Sáng 18/5, Bộ Y tế cho biết có 19 ca mắc mới Covid-19 ghi nhận trong nước. Các ca bệnh này được ghi nhận tại Hà Nội (13), Hà Nam (3), Điện Biên (2), Sơn La (1). Không phát hiện các ổ dịch mới.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông cần tăng cường biện pháp, không để bệnh bạch hầu lan rộng