Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự đảng TANDTC về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Mai Đỉnh | 12/07/2022, 23:00

Chiều 12/7/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Ban Cán sự đảng TANDTC về nội dung dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Khánh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thành viên Ban chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập; cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, các Giáo sư, Tiến sĩ là thành viên Tổ biên tập…

Dự buổi làm việc, về phía TANDTC có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán TANDTC, cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TANDTC.

cctp4.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án báo cáo về một số nội dung của dự thảo Đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành TAND. 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Ban Cán sự đảng TANDTC xây dựng chuyên đề số 21 “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong nhiều năm qua, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp sau 20 năm đã đạt được những thành tựu quan trọng; vị thế, diện mạo, uy tín của Tòa án được nâng cao; nhận thức về vai trò, vị trí của Tòa án có nhiều chuyển biến tích cực.

Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Tòa án tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu.

cctp3.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Cũng trong buổi làm việc, các ý kiến góp ý đánh giá cao dự thảo Đề án được xây dựng công phu và đóng góp nhiều ý kiến về nội dung của dự thảo Đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án, trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được và hạn chế, nhiệm vụ, giải pháp. Cùng với đó, nhiều ý kiến phân tích, thể hiện rõ quan điểm về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau như nội hàm một số khái niệm trong lĩnh vực tư pháp, hoàn thiện về tố tụng tư pháp và hình sự; hoàn thiện các thiết chế để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới, vấn đề bảo đảm, bảo vệ quyền con người.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, chi tiết về cách diễn đạt; minh họa bằng con số, dẫn chứng, tài liệu cả trong và ngoài nước thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo nhằm xây dựng nền tư pháp bảo đảm thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

cctp2.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC cảm ơn các ý kiến của các đại biểu tham dự, các thành viên Tổ Biên tập và các nhà khoa học; đồng thời, đưa ra những góp ý thêm vào Đề án. Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, quá trình chuẩn bị chuyên đề số 21, ngay từ sớm Tòa án đã nghiêm túc chủ động, từ tổng kết thực tiễn, thi hành luật, thi hành tổ chức, thi hành giám sát hoạt động, vạch ra những khó khăn của thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tổ chức hội thảo...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và kết quả công tác của Ban Cán sự đảng TANDTC, biểu dương ngành Tòa án quyết tâm đổi mới, tích cực, nghiêm túc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp thời gian qua. Đây là vấn đề trọng tâm, đạt được kết quả tốt, được xã hội và nhân dân đánh giá cao.

cctp5.jpg
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; thành viên Tổ Biên tập; các Chuyên gia, Nhà khoa học...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, Ban cán sự đảng TANDTC đã hoàn thành sớm chuyên đề được giao, có chất lượng, với nhiều đề xuất thiết thực, được Thường trực Ban Chỉ đạo, tổ biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Trưởng Ban Chỉ đạo cũng ghi nhận trong quá trình xây dựng Đề án, Ban Cán sự đảng TANDTC có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương, Chánh án TANDTC đã giành nhiều thời gian, công sức cùng Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Ban Chỉ đạo tham gia chủ trì nhiều hội thảo, hội nghị lớn lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, tỉnh ủy, thành ủy.

Cùng với đó, TANDTC cũng đã tổ chức hội thảo lắng nghe nhiều ý kiến tham gia của các chuyên gia pháp lý đầu ngành, trên cơ sở đó tích cực đóng góp nhiều nội dung chất lượng trong Dự thảo Đề án, được Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án lắng nghe, tiếp thu.

Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó xác định rõ “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

cctp6.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, Thẩm phán TANDTC

Chủ tịch nước đánh giá cao tại buổi làm việc, Ban Cán sự đảng TANDTC, Ban Nội chính Trung ương, các chuyên gia pháp lý đã đóng góp ý kiến tâm huyết, chuyên sâu, giàu thông tin, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao về các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhiều ý kiến lập luận mạch lạc, thuyết phục, có cơ sở khoa học, có căn cứ lý luận và thực tiễn, đồng thời đề xuất hướng bổ sung, hoàn thiện.

Với không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, nhiều ý kiến thẳng thắn đề cập, phân tích nhiều vấn đề quan trọng đóng góp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng Tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch, vì nhân dân phục vụ, phát triển tiên tiến, hiện đại, bắt kịp với trình độ chung của thế giới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới. Đáng chú ý, một số ý kiến đề xuất bổ sung một số nội dung mới trong dự thảo Đề án và nhiều vấn đề mấu chốt đột phá trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được trao đổi, làm rõ, nhận được sự đồng thuận cao.

cctp1.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đề cập về quá trình xây dựng Đề án hơn một năm qua, với khối lượng công việc rất lớn và thời gian hoàn thiện dự thảo Đề án theo kế hoạch không còn nhiều, Chủ tịch nước đề nghị Tổ Biên tập xây dựng Đề án cầu thị tiếp thu và kịp thời bổ sung vào dự thảo Đề án những nội dung đạt thống nhất cao, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục xem xét, bàn thảo tại phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo.

Bài liên quan
Tọa đàm tham vấn đối với Dự thảo Đề án cải cách tư pháp tại TAND
Để chuyên đề đảm bảo chất lượng, Ban cán sự Đảng TANDTC sẽ tiếp thu những ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học vào dự thảo lần cuối trước khi báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng Đề án.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự đảng TANDTC về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền