Nghiệp vụ

Chia sẻ kinh nghiệm thống kê, ứng dụng CNTT giữa TANDTC và VKSNDTC

Mai Đỉnh 23/04/2024 - 11:27

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Vụ Tổng hợp TANDTC và Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSNDTC tổ chức buổi làm việc để tăng cường công tác phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm về công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của Tòa án và Viện kiểm sát.

Đồng chí Phạm Công Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp TANDTC cùng Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSNDTC đồng chủ trì. Cùng tham dự có các lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng và công chức thuộc hai đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã thông tin sơ lược về tình hình triển khai các nhiệm vụ công tác; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa TANDTC và VKSNDTC trong hoạt động ứng dụng CNTT, thống kê hình sự, thống kê tội phạm và thống kê các vụ án dân sự, hành chính.

trao-doi-kinh-nghiem.jpg
Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thống kê và ứng dụng CNTT giữa TANDTC và VKSNDTC.

Về hoạt động ứng dụng CNTT, Lãnh đạo Cục 2 VKSNDTC ghi nhận và đánh giá cao quá trình chuyển đổi số của TAND, trên cơ sở tham mưu và vai trò nòng cốt của Vụ Tổng hợp TANDTC. Cục trưởng Cục 2 VKSNDTC cho biết, hiện công cuộc chuyển đổi số trong VKSND là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành VKS trong năm 2024 và 2025.

TAND và VKSND là hai cơ quan có nhiều điểm tương đồng, có mối quan hệ khăng khít trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, đồng chí mong muốn được Vụ Tổng hợp TANDTC chia sẻ kinh nghiệm viêc từ việc triển khai hoạt động chuyển đổi số trong hệ thống TAND, những nội dung việc quan trọng cần lưu ý; hành lang pháp lý; các nền tảng số; hạ tầng kỹ thuật; nhân lực chuyên trách; nhận thức và kỹ năng sử dụng CNTT…

Về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm, Cục 2 VKSNDTC đề nghị xây dựng, triển khai kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 “Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự”.

Qua việc tổng kết Thông tư liên tịch số 05 đánh giá kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp thực hiện thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành; xác định những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; để đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê hình sự liên ngành, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình hiện nay...

Về công tác Thống kê các vụ án dân sự, hành chính theo Cục 2 VKSNDTC, về cơ bản các tiêu chí thống kê của TAND và VKSND quy định trong hai chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo QĐ 287/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của Chánh án TANDTC và QĐ 560/QĐ-VKSTC ngày 13/03/2019 của Viện trưởng VKSNDTC đều đã thống nhất.

Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật hay quy chế phối hợp giữa hai ngành quy định trách nhiệm chia sẻ, đối chiếu, kết nối thông tin, số liệu thống kê giữa TANDTC và VKSNDTC. Trước đòi hỏi của công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống của TANDTC, VKSNDTC, việc chia sẻ, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị Tòa án và Viện kiểm sát các cấp là hết sức cần thiết.

Theo đó, Cục 2 VKSNDTC đề xuất Vụ Tổng hợp TANDTC phối hợp với Cục nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo hai ngành xây dựng Thông tư liên tịch hoặc quy chế phối hợp trong việc thu thập, đối chiếu, chia sẻ thông tin dữ liệu thống kê dân sự, hành chính.

trao-doi-kinh-nghiem1.jpg
Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục Thống kê tội phạm và CNTT VKSNDTC phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Công Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp TANDTC thống nhất với nội dung, mục tiêu của buổi làm việc; bày tỏ quan điểm hai đơn vị cần thường xuyên tổ chức các buổi làm việc để chia sẻ kinh nghiệm, học tập nhau những sáng kiến, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Vụ trưởng đề nghị Cục 2 VKSNDTC khẩn trương tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành Trung ương tổ chức cuộc họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để thảo luận, tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự.

Yêu cầu các đơn vị cấp phòng chức năng thuộc Vụ Tổng hợp TANDTC và Cục 2 VKSNDTC nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Vụ, Cục phạm vi, hình thức thực hiện công tác phối hợp trong thu thập, đối chiếu, chia sẻ thông tin dữ liệu thống kê dân sự, hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chia sẻ kinh nghiệm thống kê, ứng dụng CNTT giữa TANDTC và VKSNDTC