Tiêu điểm

Chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức TAND với Cơ sở dữ liệu quốc gia

Mai Đỉnh 14/05/2024 - 12:34

Nhằm phục vụ yêu cầu chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong TAND với cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý, ngày 14/5, TANDTC tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tiếp kết hợp trực tuyến cho CBCCVC TAND các cấp, hướng dẫn sử dụng, quản lý, khai thác thử nghiệm Phần mềm về Quản lý CBCCVC trong TAND.

Dự tại điểm cầu trung tâm có đại diện lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp TANDTC; đại diện lãnh đạo và công chức thực hiện nhiệm vụ về Tổ chức - Cán bộ, phụ trách CNTT được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm tại các đơn vị trực thuộc TANDTC và TAND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị kết nối trực tuyến tới các điểm cầu: Vụ Công tác phía Nam; TAND cấp cao; TAND cấp tỉnh, huyện…

tap-huan-phan-mem-4-.jpg
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng, quản lý, khai thác thử nghiệm Phần mềm về Quản lý CBCCVC trong TAND.

Hội nghị thực hiện với mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các Đề án của Chính phủ về chuyển đổi số; các chỉ đạo, chương trình kế hoạch triển khai hoạt động chuyển đổi số trong các TAND; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số công tác tổ chức và quản lý nhân sự của Tòa án; hình thành trụ cột dữ liệu nhân sự thống nhất, duy nhất phục vụ triển khai các hoạt động chuyển đổi số các lĩnh vực công tác khác của Tòa án. Trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ kết nối chia sẻ dữ liệu CBCCVC TAND với CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước do Bộ Nội vụ quản lý.

tap-huan-phan-mem-1-.jpg
Đồng chí Mai Văn Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC thông tin về tình hình kết nối dữ liệu của các bộ ngành nói chung và Tòa án nói riêng.
tap-huan-phan-mem-5-.jpg
Chuyên gia VNPT giới thiệu sử dụng khai thác Phần mềm Quản lý CBCCVC TAND.

Qua hội nghị, giúp cho các CBCCVC Tòa án hiểu hơn về chuyển đổi số, kết nối CSDLQG về CBCCVC và hướng dẫn sử dụng, quản lý khai thác Phần mềm Quản lý CBCCVC trong TAND.

Phần mềm Quản lý CBCCVC TAND do Tập đoàn VNPT phối hợp, hỗ trợ xây dựng, đến nay cơ bản được hoàn thiện, tiếp đó, triển khai đồng bộ, tập huấn và hướng dẫn cập nhật thông tin đối với các đơn vị thuộc TAND vào phần mềm trên.

Tại hội nghị, chuyên gia VNPT đã giới thiệu tổng quan về giao diện phần mềm; các tính năng và hướng dẫn nhập liệu dữ liệu, sử dụng khai thác Phần mềm Quản lý CBCCVC TAND; đồng thời giải đáp các thắc mắc, bất cập liên quan đến quá trình thao tác, sử dụng và vận hành phần mềm.

tap-huan-phan-mem-2-.jpg
Cán bộ, công chức TAND các tỉnh, thành phố tham gia tập huấn.

Phần mềm Quản lý CBCCVC TAND mới được nâng cấp mới dựa trên phần mềm quản lý CBCCVC năm 2013.

Bên cạnh việc tích hợp, kết nối CSDLQG về CBCCVC, phần mềm mới này còn giúp công tác quản lý nghiệp vụ trong toàn hệ thống TAND, ngoài ra còn có tính năng liên thông với các phần mềm quản lý khác của Tòa án như, phần mềm quản lý án, theo dõi hoạt động công việc của Thẩm phán...

Dự kiến, trong tháng 5/2024, sẽ hoàn thành việc cập nhật dữ liệu; kết nối CSDLQG trước 1/6/2024.

Theo các nội dụng của kế hoạch triển khai thử nghiệm Phầm mềm mới về Quản lý CBCCVC trong TAND: Khảo sát hiện trạng, cài đặt phần mềm; Chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới; Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm CBCCVC mới; Triển khai sử dụng thử nghiệm hệ thống phần mềm; Thực hiện đồng bộ dữ liệu lên CSDLQG về CBCCVC; Tổ chức tổng kết đánh giá phần mềm CBCCVC mới.

tap-huan-phan-mem-3-.jpg
Đẩy nhanh kết nối chia sẻ dữ liệu CBCCVC TAND với CSDLQG.

Quyết định số 893/QĐ ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước, với mục tiêu chung: Thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ CSDLQG về CBCCVC đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý CBCCVC trong các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại, là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nên kinh tế số, xã hội số.

Đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu CBCCVC của các bộ, ngành, địa phương; CSDLQG ở các lĩnh vực khác, góp phần vào quá trình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử; thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý CBCCVC, góp phân xây dựng một nên hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức TAND với Cơ sở dữ liệu quốc gia