Chi bộ Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020-2022: Cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, có tính đột phá

Quốc Huy | 26/03/2020, 20:47

Chiều 26/3, Chi bộ Ban thư ký thuộc Đảng bộ Văn phòng TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 bầu Ban chi ủy và Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới. Ông Ngô Tiến Hùng, Bí thư Đảng bộ Văn phòng TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo.

Chi bộ Ban Thư ký thuộc Đảng bộ Văn phòng TANDTC, được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐU ngày 05/11/2019 của Đảng ủy TANDTC. Chi bộ Ban Thư ký có 20 Đảng viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC; Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC; Ngô Tiến Hùng, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng TANDTC tham gia sinh hoạt và 16 đảng viên là Thư ký giúp việc cho các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Chi bộ trong sạch vững mạnh

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Ban Thư ký, các Đảng viên Chi bộ Ban Thư ký đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo, Thẩm phán, Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Chi bộ Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020-2022: Cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, có tính đột phá

Các Đảng viên Chi bộ Ban Thư ký biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban chi ủy Chi bộ luôn nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên trong đơn vị; đồng thời đã có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình, điều kiện trong đơn vị nên Chi bộ không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và hành vi trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quán triệt cán bộ, Đảng viên tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước do TANDTC tổ chức; Quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao tính tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt và lãnh đạo các công việc của Chi bộ.

Các Đảng viên trong Chi bộ chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ Đảng; không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Ban Thư ký đã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị; hoàn thiện tổ chức bộ máy của đơn vị.

Lãnh đạo Chi bộ đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, Chi bộ thảo luận, bổ sung, rút kinh nghiệm và thống nhất phương pháp, cách thức, nội dung làm việc của Chi bộ trong tháng, quý tiếp theo... Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, tạo sức mạnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Về kế hoạch nhiệm kỳ tới, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của Chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên; lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống theo chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên làm công tác theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng Chi bộ, chất lượng đảng viên, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo đơn vị của Chi bộ Ban Thư ký.

Chi bộ Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020-2022: Cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, có tính đột phá

Bí thư Đảng bộ Văn phòng TANDTC Ngô Tiến Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy khóa mới

Tăng cường và thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Đảng đối với việc thực hiện Điều lệ Đảng của Chi bộ và đảng từng đảng viên. Phấn đấu 100% đảng viên, cán bộ, công chức Ban Thư ký được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp;  Phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Cần dự báo những nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ tới

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngô Tiến Hùng, Bí thư Đảng bộ Văn phòng TANDTC ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Ban Thư ký đạt được nhiệm kỳ qua. Chi bộ Ban Thư ký tập trung nhiều cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; đặc biệt Chi bộ vinh dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo cơ quan tham gia sinh hoạt.

Ngoài đặc thù là đơn vị tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán TANDTC nên nhiệm vụ của các Đảng viên trong chi bộ hết sức nặng nề, khó khăn. Việc triển khai, hoàn thành các mặt công tác này sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác không chỉ của Văn phòng mà còn là của cơ quan TANDTC.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Thư ký đã thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan nói chung của Văn phòng nói riêng.

Bí thư Đảng bộ Ngô Tiến Hùng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới. Theo đó, Ban Chi ủy nhiệm kỳ tới cần tập trung vào những vấn đề lớn quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chú trọng việc giáo dục quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành.

Chi bộ Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020-2022: Cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, có tính đột phá

Tập thể Chi bộ Ban Thư ký

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” và Nghị quyết của Trung ương về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng…

Đặc biệt trong nhiệm kỳ tới, cần dự báo những nhiệm vụ mới được giao khi Đề án tổ chức bộ máy được thông qua. Khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành các hành động cụ thể và triển khai thực hiện trên thực tế, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 và thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Xuân Kỳ được bầu làm Bí thư Chi Bộ và ông Trần Phụng Vương làm Phó Bí thư Chi bộ Ban Thư ký.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chi bộ Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020-2022: Cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, có tính đột phá