Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống tại TAND tỉnh Lâm Đồng

Văn Vũ | 04/09/2015, 17:45

Sáng nay 4/9, tại TP. Đà Lạt, TAND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2015) và Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Ban, ngành tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang của tỉnh Lâm Đồng.

Đến dự lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan của TANDTC, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh cùng toàn thể lãnh đạo, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân cũng như các đồng chí nguyên là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân của TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Dương, Phó Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng ôn lại truyền thống hào hùng của hệ thống TAND trong 70 năm qua và nhắc lại lịch sử hình thành và phát triển 40 năm của TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, kể từ ngày thành lập đến nay, đội ngũ cán bộ công chức Tòa án hai cấp tỉnh Lâm Đồng không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đảm đương được những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từ một số ít cán bộ kháng chiến, sĩ quan quân đội, cán bộ miền Bắc chi viện hình thành khung cán bộ Tòa án các cấp, trình độ pháp lý còn nhiều hạn chế. Đến nay, Lâm Đồng có 12 TAND cấp huyện, 7 phòng, Tòa thuộc TAND tỉnh, với tổng số 232 cán bộ, công chức và 31 người lao động. Trong đó có 95 Thẩm phán, các Thẩm phán đều đã qua đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chánh án Nguyễn Dương nhấn mạnh, TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”, “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng”, nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương của Người. Trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp; nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua yêu nước; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới đất nước, củng cố nền pháp chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và tiến bộ.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống tại TAND tỉnh Lâm Đồng

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo

Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình nhiệt liệt hoan nghênh TAND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi lễ trang trọng chào mừng 70 năm ngày Truyền thống TAND. Nhân dịp này, Chánh án Trương Hòa Bình gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng; các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, công chức, người lao động và các vị Hội thẩm đã và đang công tác tại TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Chánh án Trương Hòa Bình ôn lại truyền thống vẻ vang của hệ thống các TAND trong quá trình hình thành và phát triển. Cách đây tròn 70 năm, vào ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C thiết lập các Toà án quân sự, đánh dấu sự ra đời của Toà án Việt Nam. Tiếp đó, theo chủ trương xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 1946 về Toà án, ngày 24/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 13 về tổ chức các Toà án và các ngạch Thẩm phán. Đây là Sắc lệnh đầu tiên quy định đầy đủ về thẩm quyền hoạt động, hệ thống tổ chức của Toà án và tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán ở nước ta. Do đó, có thể coi Tòa án quân sự là tiền thân của TAND, và ngày 13 tháng 9 hàng năm là ngày Truyền thống của TAND.

Kể từ đó đến nay, cùng với sự phát triển đi lên của cách mạng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước, hệ thống các TAND đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức, đổi mới về hoạt động, đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước qua các thời kỳ của cách mạng Việt Nam. Các Toà án không chỉ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, mà còn luôn luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tổ chức tốt các hoạt động của mình, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước qua các thời kỳ cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước cũng như ở các địa phương.

Chánh án Trương Hòa Bình khẳng định: Lần đầu tiên trong lịch sử lập Hiến của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ: TAND là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, một quyền lực cơ bản trong bộ máy Nhà nước. Theo đó, vị thế, trọng trách, nhiệm vụ của Tòa án, của Thẩm phán được đề cao, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như Hiến pháp đã quy định.

Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức TAND sửa đổi và được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII ngày 24/11/2014 thông qua. Theo đó, hệ thống các Tòa án được tổ chức thành 4 cấp. Bên cạnh nhiệm vụ xét xử, Tòa án có nhiệm vụ phát triển án lệ, đào tạo nguồn cán bộ, Thẩm phán; quy định cơ chế thi tuyển và nâng ngạch Thẩm phán cùng một số quy định quan trọng khác.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống tại TAND tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự làm lễ chào cờ

Sau khi điểm lại những thành tựu mà TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng đã được trong 40 năm qua, Chánh án Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá những thành tích mà TAND hai cấp tỉnh Lâm đồng đã đạt được. Đồng thời, Chánh án Trương Hòa Bình cũng lưu ý đối với cán bộ, Thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng rằng, nhiệm vụ của TAND trong thời gian tới sẽ ngày càng tiếp tục nặng nề. Đối với sự phát triển của TAND, hiện đang có những thuận lợi rất cơ bản, đó là chủ trương, đường lối của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92, Kết luận số 79 của Bộ Chính trị về vai trò, vị trí trung tâm của Tòa án đã được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và được thể chế hóa trong Luật Tổ chức TAND năm 2014; hoạt động của Toà án sẽ được cải cách mạnh mẽ hơn thông qua việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật về tố tụng, để một mặt, bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất, công bằng, công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp; mặt khác, đảm bảo hoạt động xét xử là hoạt động trọng tâm của các hoạt động tư pháp.

Tuy nhiên, thách thức đối với công tác của TAND hiện nay cũng rất lớn. Đó là tình hình các loại tội phạm và các tranh chấp trong xã hội ngày càng gia tăng về số lượng, phức tạp hơn về tính chất. Thẩm quyền của Tòa án tiếp tục được mở rộng. Trong khi đó yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt ra đối với công tác xét xử ngày càng cao. Do vậy, đòi hỏi hệ thống Tòa án phải quyết tâm hơn nữa, cầu thị hơn nữa để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Đồng thời cố gắng hơn nữa trong công tác và học tập để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức và ý thức trách nhiệm của người cán bộ, Thẩm phán Toà án.

Chánh án Trương Hòa Bình cũng ghi nhận và cảm ơn chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện và giúp đỡ TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng trong suốt thời gian qua.

Thay mặt địa phương, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chúc mừng ngày Truyền thống TAND và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, Thẩm phán, người lao động của hệ thống TAND nói chung và Chánh án Trương Hòa Bình nói riêng. Đồng thời đánh giá cao về những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong 40 năm qua. Về cơ bản, TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm, triển khai tích cực các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh giao…

Sau khi phân tích, đánh giá về kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng đạt được, Bí thư Nguyễn Xuân Tiến yêu cầu trong tình hình mới, nhiệm vụ của Tòa án còn rất nặng nề, khối lượng công việc giải quyết còn rất lớn, xu hướng mỗi năm một tăng lên. Do đó, các Thẩm phán, TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xét xử, góp phần cùng địa phương ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống tại TAND tỉnh Lâm Đồng

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng 

Tại buổi lễ, TANDTC công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng của Chánh án TANDTC cho ông Đào Chiến Thắng, Phó Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng. Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình mong rằng, trên cương vị công tác mới, ông Đào Chiến Thắng sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu cùng với tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Lâm Đồng, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các Tòa án, với mục tiêu xây dựng các Tòa án trong sạch, vững mạnh, không ngừng phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Thay mặt TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng, tân Chánh án Đào Chiến Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC, Bí thư Tỉnh ủy và hứa sẽ đưa vào chương trình hành động của TAND hai cấp tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện nhiệm vụ.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống tại TAND tỉnh Lâm Đồng

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân

Tại buổi lễ, Chánh án Trương Hòa Bình trao tằng Bằng khen của Chánh án TANDTC cho Tòa Hình sự TAND tỉnh Lâm Đồng; ông Võ Minh Phương, nguyên Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng; bà Hoàng Thị Minh Hương, Phó Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng.

Bài liên quan
Trao Quyết định bổ nhiệm 3 Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội
Chiều nay (30/7), TANDTC đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ 3 Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Nam, Chánh án TAND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn và ông Chu Thành Quang, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống tại TAND tỉnh Lâm Đồng