Sức Khỏe

Cấp mới, gia hạn gần 100 thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế

Hà Kim 24/05/2024 - 10:05

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) tiếp tục cấp mới và gia hạn gần 100 vaccine, sinh phẩm y tế, thuốc biệt dược gốc và thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

thuoc.png
Cấp mới, gia hạn gần 100 thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế

Theo các quyết định do lãnh đạo Cục Quản lý Dược ký ban hành, trong số gần 100 thuốc biệt dược, vaccine và sinh phẩm y tế, thuốc có chứng minh tương đương sinh học được cấp mới, gia hạn và công bố lần này có 40 vaccine và sinh phẩm y tế; 31 thuốc có chứng minh tương đương sinh học và 16 thuốc biệt dược gốc.

Đối với 40 vaccine và sinh phẩm y tế được cấp mới, gia hạn có 1 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 5 năm; 8 vaccine, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm; 22 vaccine, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực; 9 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 3 năm.

Với 31 thuốc có chứng minh tương đương sinh học. Đây là đợt công bố danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học lần thứ 4 năm 2024 của Cục Quản lý Dược.

Đối với 16 thuốc biệt dược gốc đây là đợt công bố lần thứ 4 năm 2024 thuốc biệt dược gốc của Cục Quản lý Dược.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp mới, gia hạn gần 100 thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế