Chính trị

Cao Bằng cần phát huy sức mạnh nội sinh của vùng đất cách mạng

Nguyễn Liên 10/06/2024 - 22:12

Ngày 10/6, tiếp tục chuyến công tác tại Cao Bằng, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành 3 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, có 10 chỉ tiêu đạt trên 70%; tập trung thu hút các nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương (kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp...); tăng trưởng bình quân đạt 5,46%; bình quân tỷ lệ hộ nghèo hằng năm trên 4%, đạt mục tiêu đề ra; hỗ trợ xóa được gần 6.800 nhà dột nát với số tiền gần 260 tỷ đồng... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị được triển khai hiệu quả.

a4.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của tỉnh liên quan đến các vấn đề: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện làm việc thiết yếu, hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cân đối, bố trí thêm vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2023; xem xét cân đối, hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương để tỉnh triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh).

Cho chủ trương để tỉnh xây dựng Đề án “Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng” về thương mại, xuất nhập khẩu, cơ chế tài chính, lĩnh vực du lịch; bố trí kinh phí ngân sách và hỗ trợ tỉnh xã hội hóa kinh phí để thực hiện hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với số kinh phí còn thiếu khoảng 71 tỷ đồng, thực hiện xóa 2.000 nhà tạm, nhà dột nát và 250 tỷ đồng xây dựng phòng ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt khó khăn; hỗ trợ, giới thiệu, giúp đỡ tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, nhất là đối tác, nhà đầu tư trong khối các nước đã ký kết hiệp định thương mại tự do với Việt Nam (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...) xúc tiến đầu tư, thương mại, thu hút FDI, ODA...

a1(1).jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Chủ tịch nước bức ảnh "Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Cao Bằng".

Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đạt được trong thời gian qua.

Để phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2025, các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Tỉnh cần tiếp tục thống nhất, đồng lòng, hành động quyết liệt; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tự hào, tự tôn dân tộc; phát huy sức sáng tạo, sức mạnh nội sinh, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người của vùng đất “cái nôi cách mạng”, tự tin, tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại.

Tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mới, không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển KT - XH nhanh và bền vững.

Đặc biệt, quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng các tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy cao độ vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Cao Bằng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của đồng chí Chủ tịch nước, các bộ, ngành Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

a2.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương và của tỉnh đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm đồng chí Hoàng Đình Giong tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, phường Đề Thám (Thành phố).
a3(1).jpg
Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, sự hy sinh, đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Đình Giong - một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của quê hương Cao Bằng, vị lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng cần phát huy sức mạnh nội sinh của vùng đất cách mạng