Cán bộ hay người không trong bộ máy nhà nước tham gia ứng cử đều có quyền lợi như nhau

Ngọc Mai | 05/03/2021, 09:49

“Quyền tự ứng cử không bị hạn chế, người ứng cử đều có quyền lợi như nhau”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định.

hau-a-lenh.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tất cả các khóa bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp từ trước đến nay không có cản trở vì ứng cử là quyền của công dân

Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, người ứng cử ĐBQH phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội (Điều 2 Luật số 57/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014).

TT
Nội dung
Quy định tại
1
Đủ 21 tuổi trở lên tính đến ngày được công bố bầu cử.
Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp
Luật

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
2
Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
3
Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
4
Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ ĐBQH.
5
Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
6
Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
7
Có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, để trở thành ĐBQH trước hết mỗi ứng cử viên (người được giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử), phải tôn trọng các tiêu chuẩn được quy định trong các văn bản pháp luật, đồng thời phải thực sự tiêu biểu về năng lực, đạo đức để xứng đáng đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri cả nước.

Về việc tự ứng cử ĐBQH khóa XV, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, tự ứng cử là một trong những yếu tố thể hiện sự bảo đảm dân chủ trong hoạt động bầu cử. Tự ứng cử đại biểu Quốc hội còn cho thấy các quyền hiến định được thực thi trên thực tế ở nước ta. Để trở thành đại biểu Quốc hội, trước hết mỗi ứng cử viên, trong đó có người tự ứng cử, phải tôn trọng các tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được quy định trong các văn bản pháp luật, đồng thời phải thực sự tiêu biểu về năng lực, đạo đức để xứng đáng đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri cả nước.

Quy trình tự ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện theo các quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tất cả công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có quyền ứng cử. Các đại biểu tự ứng cử gửi đơn xin ứng cử và hồ sơ đến Ủy ban bầu cử cấp tỉnh nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên. Trên cơ sở đó, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố chuyển hồ sơ ứng cử của người tự ứng cử tại địa phương đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia; chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố để đưa vào danh sách hiệp thương.

Cán bộ, công nhân viên chức có nguyện vọng tự ứng cử nhưng đang công tác trong bộ máy Nhà nước thì theo quy định phải được cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận đồng ý cho cá nhân đó tự ứng cử thì cá nhân mới tiếp tục nộp hồ sơ. Với những người không công tác trong bộ máy nhà nước, có nguyện vọng tự ứng cử thì thực hiện căn cứ theo các quy định hướng dẫn về bầu cử.

Cũng theo ông Hầu A Lềnh, việc thẩm định hồ sơ đối với người tự ứng cử được thực hiện đồng thời với việc thẩm định hồ sơ của các cá nhân được các cơ quan, đơn vị giới thiệu. Quy trình thẩm định như nhau khi xem xét về các tiêu chuẩn, lịch sử chính trị, những vấn đề liên quan đến pháp luật nếu có, ý kiến phản ánh của Nhân dân, những vấn đề cần phải làm rõ, xác minh... “Tất cả các khóa bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp từ trước đến nay không có cản trở vì ứng cử là quyền của công dân. Như vậy, có thể nói, quyền tự ứng cử không bị hạn chế, người ứng cử đều có quyền lợi như nhau”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định.

Bài liên quan
Bổ sung kinh phí 733,322 tỷ đồng cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Cụ thể, kinh phí bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương là 17,49 tỷ đồng; kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là 715,832 tỷ đồng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cán bộ hay người không trong bộ máy nhà nước tham gia ứng cử đều có quyền lợi như nhau