Bộ VH-TT-DL ban hành Kế hoạch triển khai Xây dựng mục lục liên hợp quốc gia cho thư viện

Thục Anh (TH) | 03/08/2021, 10:16

Bộ VH-TT-DL vừa có Quyết định 2175 ban hành kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai Chương trình.

Bên cạnh đó, Kế hoạch này cũng là căn cứ để các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình.

img_20210726085420.jpg
Chương trình hướng đến mục tiêu 100% thư viện quan trọng có trang điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến. Ảnh minh họa

Cụ thể, dự án xây dựng Mục lục liên hợp tài liệu quốc gia được triển khai từ 2026 - 2030. Theo đó, giai đoạn này sẽ triển khai thu thập và tích hợp dữ liệu của Thư viện Quốc gia VN và các thư viện công cộng trung tâm vùng lớn, thư viện chuyên ngành, thư viện trường. Sản phẩm của giai đoạn này là Mục lục liên hợp tài liệu của Thư viện Quốc gia VN và 4 thư viện cấp tỉnh, 4 trung tâm học liệu; 10 thư viện trường đại học, học viện và thư viện chuyên ngành.

Từng bước nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng internet, bảo mật, sao lưu và phục hồi dữ liệu trong môi trường số; Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực ngành thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, học hỏi kinh nghiệm tại các quốc gia có chuyển đổi số ngành thư viện phát triển; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số, kết nối, liên thông ngành thư viện, khen thưởng, tôn vinh các điển hình hoạt động hiệu quả trong việc thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện; Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp theo định kỳ và hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tới năm 2030, hoàn thành việc vận hành và duy trì các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh bảo vệ hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin; cơ chế sao lưu, phục hồi thông tin, dữ liệu và giao dịch trên không gian mạng.

Cũng theo Bộ VH-TT-DL, kinh phí triển khai thực hiện chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Bài liên quan
Bộ VH,TT&DL chỉ đạo chấn chỉnh biến tướng trong cúng, dâng sao giải hạn
Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) vừa ban hành Công văn số 73/VHCS-NSVH gửi Sở VH,TT&DL, Sở VH-TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu có giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động lễ hội đầu xuân.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ VH-TT-DL ban hành Kế hoạch triển khai Xây dựng mục lục liên hợp quốc gia cho thư viện