Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hệ thống giáo dục đại học đang thiếu một chiến lược phát triển dài hạn

Ngô Chuyên | 30/03/2018, 10:41

Giáo dục đại học đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nguồn nhân lực bậc cao, đồng thời trực tiếp đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”, Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói.

Đó cũng là một trong những vấn đề mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tại Hội nghị tham vấn xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Ngân hàng Thế giới, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đối với giáo dục đào tạo nói chung và việc xây dựng Chiến lược Phát triển tổng thể giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035 nói riêng.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hệ thống giáo dục đại học đang thiếu một chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

“Giáo dục đại học đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nguồn nhân lực bậc cao và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Do vậy, giáo dục đại học cần phát huy tốt kết quả của nền giáo dục phổ thông để đào tạo được một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao, có các kỹ năng mềm, có tư duy sáng tạo và khả năng học tập suốt đời để đáp ứng và thích nghi với sự thay đổi liên tục của thị trường lao động toàn cầu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Những năm qua, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc mở rộng về quy mô, đa dạng hóa các loại hình và ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng và bước đầu hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của thời đại thì giáo dục đại học Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là chất lượng của lực lượng lao động được đào tạo trình độ đại học vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; thiếu các nghiên cứu khoa học có chất lượng quốc tế từ các cơ sở giáo dục đại học; hạn chế về tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình; thiếu chính sách tạo động lực hiệu quả đối với đầu tư của xã hội, doanh nghiệp cho giáo dục đại học; cơ chế tài chính cho giáo dục ở cấp quốc gia lẫn cấp cơ sở chưa hiệu quả và thiếu bền vững.

Nhìn nhận những nguyên nhân dẫn đến hạn chế này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, hệ thống giáo dục đại học đang thiếu một chiến lược phát triển dài hạn, khả thi và hội nhập với xu thế phát triển giáo dục đại học của Thế giới.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hệ thống giáo dục đại học đang thiếu một chiến lược phát triển dài hạn

Ảnh minh họa. Hải Nam.

Hội nghị tham vấn lần này xác định yêu cầu xây dựng bản Chiến lược Phát triển tổng thể giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035, làm cơ sở cho sự đổi mới, phát triển toàn diện và bền vững trong dài hạn của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

“Với tầm nhìn đến năm 2035, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam có khả năng đáp ứng hiệu quả nhu cầu nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức; tiên phong và dẫn dắt quá trình đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; hội nhập toàn diện với hệ thống giáo dục đại học thế giới, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia, chúng tôi mong muốn xây dựng và triển khai Chiến lược tổng thể phát triển giáo dụ đại học giai đoạn 2021-2030 để hiện thực hóa tầm nhìn này” Bộ trưởng chia sẻ.

Đồng thời, trong thời gian tới bản Chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam sẽ tập trung vào 5 trụ cột: tăng cường năng lực quản lý nhà nước và quản trị đại học; quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dụ đại học, tăng cường chất lượng và sự phù hợp của đào tạo và nghiên cứu khoa học; đảm bảo tài chính bền vững cho giáo dụ đại học; và tăng cường minh bạch thông tin, truyền thông.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hệ thống giáo dục đại học đang thiếu một chiến lược phát triển dài hạn