Bộ Tài chính phản hồi đưa sản phẩm test nhanh COVID-19 vào bình ổn giá

Minh Khang | 03/10/2021, 13:00

Theo quy định pháp luật, sản phẩm test nhanh COVID-19 muốn điều chỉnh vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, phải do Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Mới đây, 14 hiệp hội  của một số lĩnh vực, ngành hàng đã gửi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đưa kit xét nghiệm COVID-19 vào diện được trợ giá, bình ổn giá đồng thời đề nghị Chính phủ cho các tổ chức y tế được bán kit xét nghiệm theo giá cạnh tranh.

Về đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết theo quy định tại Luật Giá năm 2012 và Nghị định số 177/2013/NĐ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, “sản phẩm test nhanh COVID-19” không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Cụ thể, nội dung Luật Giá quy định: “hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông đồng thời đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.” Bên cạnh đó, luật cũng quy định các trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá do Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính cho biết đã ghi nhận đề xuất của các hiệp hội doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Giá nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế (bộ quản lý ngành, lĩnh vực) nghiên cứu đánh giá làm rõ sự cần thiết.

Cụ thể, Bộ Y tế cần đánh giá kỹ về yêu cầu quản lý cũng như những tác động của mặt hàng này đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; yếu tố thị trường và cơ chế tổ chức thực hiện sau khi Bộ Y tế quản lý giá theo danh mục bình ổn giá. Theo đó, Bộ Y tế có văn bản đề xuất danh mục mặt hàng, đối tượng, biện pháp… bình ổn giá theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với Bộ Y tế trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng cho hay đang đánh giá tổng thể để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật Giá năm 2012, theo đó sẽ phối hợp với Bộ Y tế cũng như các bộ, ngành có liên quan đánh giá, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung luật (trong đó rà soát bổ sung các mặt hàng nhà nước quản lý theo trình tự, thủ tục quy định, phù hợp yêu cầu quản lý và thực tiễn phát sinh).

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Tài chính phản hồi đưa sản phẩm test nhanh COVID-19 vào bình ổn giá