Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Trọng Bằng | 17/07/2020, 14:57

Tổng Bí thư, Chủ tịch đề nghị Cần Thơ cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. 

Sáng 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng toàn thể các thành viên trong Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Là một trong những động lực tăng trưởng của vùng ĐBSCL

Tờ trình Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2006 – 2019 cho thấy, giai đoạn 2006-2019, kinh tế Cần Thơ tăng trưởng 7,32%, cao hơn mức trung bình toàn quốc, quy mô nền kinh tế năm 2019 lớn gấp 5 lần so với năm 2005, ngân sách cân đối và có điều tiết về Trung ương.

Cần Thơ từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng của vùng ĐBSCL.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo, đạt 92,3% trong cơ cấu GRDP năm 2019, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng về công nghiệp và dịch vụ.

Cần Thơ đã hoàn thành trước thời hạn chương trình xây dựng nông thôn mới và đang xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương “sáng, xanh, sạch, đẹp,” là 1 trong 6 đô thị trọng điểm thực hiện đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.

Bên cạnh đó, Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội, từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng ĐBSCL về giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế...

GRDP bình quân đầu ngưởi năm 2019 đạt trên 88 triệu đồng, cao hơn mức bình quân toàn quốc; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,66%, thấp nhất trong khu vực ĐBSCL.

Quốc phòng-an ninh, trật tự-an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cần Thơ đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ Chính trị cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Cần Thơ sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, Cần Thơ chưa thực sự là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, chưa trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, chưa thực sự là đô thị hạt nhân của Vùng.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh tình hình mới, Bộ Chính trị nhất trí về cơ bản với những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để thực hiện được mục tiêu, Cần Thơ cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp, trước hết là thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên cơ sở phát huy ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế của thành phố và cả vùng ĐBSCL; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng.

Phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm nhiệm vụ

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong 15 năm qua nhất là từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững hơn, nổi bật là Thành phố đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng lợi thế cho phát triển, kinh tế tăng trưởng khá với chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh ở mức thấp nhất vùng ĐBSCL.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, nên chăng Cần Thơ cần phân tích thêm vị trí vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của Cần Thơ ở vùng ĐBSCL từ đó có định hướng phát triển để khai thác hết tiềm năng lợi thế của thành phố.

"Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Cần Thơ với truyền thống cách mạng vẻ vang khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần yêu quê hương, tinh thần xây dựng Cần Thơ vươn lên mạnh mẽ. Phải có quyết tâm mới, khí thế mới, từ đó phát động phong trào huy động sức mạnh tổng hợp để Thành phố phát triển hơn nữa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Cho biết Bộ Chính trị nhất trí với những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp của thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, ngoài những thời cơ thuận lợi khó khăn thách thức chung của cả nước, Cần Thơ cũng có những khó khăn riêng.

Do đó, thời gian tới Cần Thơ cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để sớm xây dựng Cần Thơ thành thành phố sinh thái, văn minh hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL.

"Bộ Chính trị đồng ý tổng kết 15 năm Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị nói rõ ưu điểm, khuyết điểm, phân tích cho rõ, sâu sắc, thuyết phục, đặc biệt đề ra phương hướng sắp tới và phải được quán triệt trong Đại hội Đảng bộ Thành phố sắp tới để toàn Đảng toàn quân Cần Thơ thấm thía bước vào giai đoạn mới tầm nhìn đến năm 2045 Cần Thơ sẽ có một bộ mặt phát triển mới", Tổng Bí thư lưu ý.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực cũng như trong nước còn nhiều diễn biến khó lường đã, đang và sẽ tác động sâu rộng đến toàn cầu và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Cần Thơ cần phải rà soát, cập nhật tình hình, tăng cường công tác phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra để xác định cho đúng đắn, sát hợp nhất các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, trước hết chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ Thành phố sắp tới tạo tiền đề vững chắc để thành phố phát triển mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ khẩn trương tập trung chuẩn bị cập nhật góp ý của các thành viên Bộ Chính trị, các Bộ ngành địa phương, có Nghị quyết mới quán triệt trong Đại hội Đảng bộ thành phố, bởi đây sẽ là món quà lớn chào mừng để Đại hội có khí thế mới và thành công tốt đẹp tạo động lực Thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Bộ Chính trị nhất trí cao về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết mới để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bởi điều này là phù hợp với thực tế của thành phố nhất là khi cả nước đang xây dựng trình Đại hội Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, đề nghị Thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan để hoàn thiện sớm ban hành Nghị quyết.

Bài liên quan
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc (từ ngày 20 đến 22/10).

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ