Đời sống

Bình Định: Lập kế hoạch cưỡng chế hàng loạt trường hợp xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Đức Hồ 06/03/2024 - 10:49

Ngày 6/3, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế, các cơ quan, đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn Khu kinh tế triển khai còn chậm, thiếu quyết liệt, chưa đảm bảo theo tiến độ đã cam kết.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu UBND huyện Phù Cát khẩn trương thành lập các Tổ công tác tuyên truyền, vận động do lãnh đạo UBND huyện Phù Cát làm tổ trưởng, các hội đoàn, thể của huyện, xã (nơi có dự án) làm thành viên.

Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình cụ thể để tuyên truyền, vận động, giải thích cho các hộ gia đình, cá nhân biết về các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với việc thu hồi đất, để các hộ dân đồng thuận, phối hợp tốt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay (giai đoạn 2).

acfee182-6447-451f-8abb-929cbe9026d1.jpeg
Chủ tịch tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Thành lập các Tổ công tác chuyên môn hỗ trợ giúp các xã, thị trấn thực hiện việc kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất đai đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thời gian hoàn thành trong tháng 3/2024.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có các dự án đang triển khai khẩn trương thực hiện việc xác nhận nguồn gốc đất đai, sớm bàn giao hồ sơ cho Ban Quản lý Khu kinh tế để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng tiến độ.

“Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại khu vực của các dự án. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra sai phạm trên địa bàn quản lý”, ông Tuấn Thanh yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm ra, rà soát, lập kế hoạch chi tiết về công tác bồi thường, GPMB cho từng dự án đang triển khai thực hiện (tiến độ hoàn thành, có phân kỳ hàng tháng, người chịu trách nhiệm...), đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tiến độ cam kết.

Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Cao cấp Cát Hải Bay, giao Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với các Bộ, ngành trong việc thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, báo cáo UBND tỉnh trong Quý 1/2024 để xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch trong tháng 6.

Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội trong quý IV năm 2024, làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu C), Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp gắn với cảng nước sâu, Tổ hợp Du lịch Thương mại Giải trí Merry Land Quy Nhơn và dự án mở rộng về phía Đông Khu du lịch Hải Giang Merry Land, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, chuẩn bị chu đáo các nội dung có liên quan, để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với chủ đầu tư các dự án nêu trên.

ff7ffdb4-5965-4f7d-bb1a-4d3cb33cea06.jpeg
Hàng ngàn lô đất trống tại Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Đối với dự án Khu du lịch Cao cấp Thiên Đường Xanh (nay là dự án Laimian) và các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại Khu kinh tế Nhơn Hội, giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Nếu trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh.

Đối với dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Nhơn Hội, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Kiểm tra, rà soát, chuẩn bị chu đáo các nội dung có liên quan để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với chủ đầu tư dự án.

Đối với dự án Khu du lịch Phương Mai Bay, giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc, yêu cầu nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết. Nếu quá thời hạn mà chủ đầu tư không thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất xử lý theo quy định…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Lập kế hoạch cưỡng chế hàng loạt trường hợp xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội