Đời sống

Biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Việt Bắc 07/11/2023 - 16:03

Sáng 7/11, UBND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương hơn 120 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Quan.

anh-tang-qua(1).png
Lãnh đạo huyện Văn Quan tặng quà các đại biểu là người có uy tín trong dân tộc thiểu số trên địa bàn

Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Văn Quan có 122 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của người có uy tín, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện luôn triển khai kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho người có uy tín, cụ thể: đảm bảo việc cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ…

Được sự quan tâm của địa phương, những người có uy tín luôn phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phát huy vai trò trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đội ngũ người có uy tín vừa là tấm gương, vừa tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; vận động Nhân dân tham gia hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng công cộng…

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cấp uỷ, chính quyền các cấp xác định tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, quan tâm lựa chọn người có uy tín đủ năng lực, trình độ, sức khoẻ và có uy tín trong cộng đồng dân cư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; biểu dương, khen thưởng kịp thời những người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc…

1-3(1).png
Tặng giấy khen cho các đại biểu có uy tín

Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Văn Quan đã tặng quà cho đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn. Trong đó, có 35 cá nhân là người có uy tín được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2021 – 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số