biên chế

Sự cần thiết phải đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của TAND bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Qua thực tế hoạt động, TAND vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Việc thực hiện việc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bảo đảm cho các TAND sẵn sàng đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong của thời kỳ hội nhập; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO