Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

Mạnh Hùng- Mai Thoa | 14/10/2020, 17:17

Sáng nay 14/10, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Bắc Giang; cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và 350 đại biểu đại diện cho gần 87.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ

Tập trung phát triển mạnh về kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Tại  Đại hội, đồng chí Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nêu rõ, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, kinh tế trong nước những năm cuối nhiệm kỳ gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện đạt kết quả toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; đưa Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng dẫn đầu khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước, tạo lập được các yếu tố cơ bản, đồng bộ để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc trong những năm tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

Đồng chí Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trình bày Báo cáo chính trị

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân trên địa bàn đạt 14%/năm. Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt gần 123 nghìn tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2015 (đứng thứ 16/63 tỉnh, thành).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp - xây dựng chiếm 57,7% (tăng 15,1% so với năm 2015); dịch vụ chiếm 24,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,6%.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao, công nghiệp ngày càng khẳng định là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp bình quân đạt 23,7%/năm, vượt xa chỉ tiêu Đại hội (14-15%/năm).

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 28,8%/năm, vượt mục tiêu Đại hội; trong đó, khu vực nhà nước tăng bình quân 4,4%/năm, khu vực ngoài nhà nước tăng bình quân đạt 15%/năm, khu vực FDI tăng trưởng cao nhất đạt 32,9%/năm. Quy mô giá trị sản xuất ước đạt trên 271 nghìn tỷ đồng, trong đó khu vực FDI chiếm 85%, tăng 14,4%; khu vực ngoài quốc doanh 12,3% và khu vực nhà nước 2,7% chiếm tỷ trọng ngày càng giảm.

Cùng với đó, Bắc Giang cũng là tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến nay chỉ còn 3,5%, giảm 10,43% so với năm 2015, bình quân giảm trên 2%/năm, vượt chỉ tiêu đại hội.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường, củng cố ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung cao đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy chú trọng lãnh đạo và có chuyển biến tích cực. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Báo cáo cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Kinh tế tăng trưởng cao, song chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm, năng suất lao động còn thấp. Sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI. Chất lượng các dự án thu hút đầu tư chưa cao.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chậm được cải thiện, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã còn hạn chế. Sản xuất nông nghiệp đa phần quy mô nhỏ, chưa có nhiều mô hình tổ chức sản xuất tạo chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, xây dựng, môi trường còn chưa chặt chẽ. Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư còn yếu. Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý hiệu quả. Chất lượng phát triển đô thị chưa cao; công tác quy hoạch và quản lý đô thị còn nhiều bất cập.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương còn có mặt hạn chế. Tội phạm trộm cắp, ma túy, đánh bạc, cố ý gây thương tích, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, giết người do nguyên nhân xã hội, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử trên một số mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu;

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa thực sự đi vào chiều sâu; việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng chưa phản ánh hết thực trạng tình hình tham nhũng, tiêu cực xảy ra. Tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ và lãng phí vẫn xảy ra trên nhiều lĩnh vực…

Tập trung 7 vấn đề

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân tình Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: 5 năm tới, những thời cơ, vận hội là rất lớn, đất nước sau 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn rất đáng tự hào; xu thế hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển trên thế giới vẫn là chủ đạo, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo ra những đột phá sâu rộng và đa chiều,… Nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhất là những tác động của đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Bắc Giang cũng đã đặt ra quyết tâm chính trị cao để xây dựng những mục tiêu, định hướng phát triển cho thời gian tới. Trên tinh thần nhất trí với những nội dung Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh và gợi ý thêm một số vấn đề để các đại biểu Đại hội thảo luận.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trước hết là công tác ứng phó với những tác động của dịch bệnh Covid-19. Tình hình dịch bệnh trong nước sau một thời gian bùng phát trở lại, thì đến nay cơ bản đã được kiểm soát. Nhưng tình hình trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Vì thế, thời gian tới, một mặt Bắc Giang cần tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương; tăng cường thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển KT-XH, sớm đưa nền kinh tế hồi phục trở lại trạng thái phát triển bình thường, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh và ứng phó kịp thời đối với những hệ lụy từ dịch bệnh gây ra, nhất là về tình hình an ninh trật tự, việc làm, lao động…

Thứ hai, tập trung phát triển kinh tế đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Xác định phát triển công nghiệp là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và mở rộng quy mô nền kinh tế. Song, bên cạnh đó, cần tận dụng thật tốt những tiềm năng, thế mạnh khác của địa phương về địa hình, đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng để tập trung phát triển nông nghiệp và tham gia xuất khẩu...; Tập trung phát triển đa dạng lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tăng cường đầu tư, xúc tiến, quản bá tiềm năng du lịch địa phương; khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển du lịch,…

Thứ ba, Bắc Giang đang trong quá trình phát triển năng động, dân số đông, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch nhanh sang lĩnh vực công nghiệp, tốc độ đô thị hóa cũng diễn ra rất nhanh chóng, điều đó tạo ra áp lực lớn về hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp và hạ tầng đô thị; vì vậy, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải được quan tâm thực hiện thật bài bản để đáp ứng kịp với xu hướng phát triển.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xây dựng chính quyền năng động, hiệu lực, hiệu quả; hình ảnh Bắc Giang thật sự văn minh, thân thiện, thông thoáng, trở thành điểm đến lý tưởng, tin cậy để thu hút làn sóng các nhà đầu tư mới; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ năm, tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng, trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự phê bình và phê bình; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bố trí, đề bạt cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp phải thật sự gương mẫu, có đủ trình độ, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện kiên trì, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống suy thoái trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thứ sáu, quan tâm và dành nguồn lực cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; tăng cường đầu tư cho lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực y tế, văn hóa; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi thành phần trong xã hội đều được chăm lo và thụ hưởng những chính sách của Đảng, Nhà nước một cách công bằng, bình đẳng.

Thứ bảy, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, tội phạm có tính chất xã hội đen và các tệ nạn xã hội; góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, xây dựng địa phương có môi trường an ninh, an toàn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý một nhiệm vụ hết sức quan trọng của đại hội là công tác nhân sự, Đại hội sẽ bầu ra những nhân sự xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của toàn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín và bản lĩnh để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, có đủ sức gánh vác nhiệm vụ lãnh đạo địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình đề nghị ngay sau đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết đại hội thành chương trình hành động toàn khóa; trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra ngay từ những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới; đáp ứng sự kỳ vọng và mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà, góp phần vào thành công chung của cả nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX