BHXH Việt Nam: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

PV | 26/08/2019, 12:44

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn gửi Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam về việc tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ngành BHXH có nhiều chuyển biến tích cực, được Lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, nâng cao hiệu quả, giải quyết kịp thời quyền lợi của công dân, đúng chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, cơ bản giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, góp phần bảo đảm An sinh xã hội.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, BHXH Việt Nam cũng chỉ rõ những vướng mắc, tồn tại trong công tác này, như tại một số BHXH tỉnh, thành phố vẫn còn để tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; nội dung công dân khiếu nại, tố cáo chủ yếu về việc truy đóng BHXH, cộng nối thời gian công tác hưởng chế độ BHXH; khai man, làm giả hồ sơ tham gia BHXH; việc chi trả BHXH hằng tháng đối với người cấp hành án phạt tù; việc cấp mã thẻ BHYT; quyền lợi chế độ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT...

BHXH Việt Nam: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Bhxhhaiphong

Để khắc phục hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của toàn Ngành, tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu lực Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/05/2014, Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành BHXH để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội của địa phương.

Đồng thời Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nêu cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; thường xuyên chấn chỉnh, rà soát, kiểm tra thực hiện các quy trình nghiệp vụ đối với những trường hợp cấp sổ BHXH có thời gian truy thu đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, xác định các trường hợp truy thu không đúng đối tượng hoặc hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định, cộng nối thời gian công tác trước năm 1995 làm căn cứ ghi nhận thời gian tham gia BHXH không đảm bảo thủ tục, hồ sơ, để có biện pháp xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật về BHXH, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, giải thích chính sách pháp luật cho đơn vị, cá nhân vi phạm hiểu rõ, tự giác chấp hành theo quy định.

Đối với những vấn đề còn vướng mắc về chính sách, liên quan đến trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, đơn vị mà chưa thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố phải phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương, tham mưu đề xuất phương án giải quyết để UBND tỉnh, thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, tuyệt đối không áp đặt, giải quyết theo ý chí chủ quan, gây tâm lý bức xúc cho người dân; trường hợp có vướng mắc phải kịp thời báo cáo các Vụ, ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam để xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn, không để vụ việc diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hướng đến an ninh, chính trị tại địa phương và uy tín của Ngành; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm thì khẩn trương lập danh sách, báo cáo đầy đủ nội dung, diễn biến của từng vụ việc với UBND tỉnh, thành phố để tập trung chỉ đạo, tìm biện pháp giải quyết dứt điểm, đồng thời, báo cáo về Vụ Thanh tra, Kiểm tra (BHXH Việt Nam).

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành BHXH để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, chấn chỉnh việc tham mưu, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Ngành, bảo đảm đúng quy định, không kéo dài thời gian làm quá thời hạn giải quyết; chủ động rà soát, tổng hợp những bất cập trong quy định của pháp luật về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để kịp thời tham mưu, đề xuất với Tổng Giám đốc chỉ đạo, xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền liên quan, thống nhất thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kịp thời trả lời, hướng dẫn BHXH tỉnh về những nội dung còn vướng mắc; đối với vụ việc có vướng mắc về chính sách, BHXH Việt Nam đã có công văn xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền mà quá thời hạn chưa có ý kiến trả lời thì phải chủ động đề xuất, liên hệ, bố trí thời gian để Lãnh đạo Ngành phụ trách lĩnh vực trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Bộ, Ngành có liên quan để giải quyết; nâng cao vai trò chỉ đạo, hướng dẫn đối với các nghiệp vụ liên quan đến chức năng quản lý của đơn vị nhằm hạn chế tồn tại, sai sót làm phát sinh khiếu nại, tốc cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa phương.

BHXH Việt Nam giao Vụ Thanh tra, kiểm tra tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với BHXH các cấp, tham mưu đề xuất việc xử lý nghiêm khắc đối với BHXH tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ nhưng thực hiện không đúng quy định, quy trình, trình tự, phạm vi thẩm quyền làm kéo dài thời gian, gây phức tạp tình hình, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đến uy tín của ngành.

Bài liên quan
Phát triển BHXH tự nguyện: Cần linh hoạt, vận dụng các biện pháp sáng tạo ngay từ cơ sở
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội và tác động không nhỏ tới công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của ngành BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã chủ động, nỗ lực vượt khó, thực hiện các giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp, đảm bảo mục tiêu “kép”, vừa mở rộng hiệu quả diện bao phủ người tham gia BHXH tự nguyện, vừa đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt những kết quả nhất định.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BHXH Việt Nam: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo