Bế mạc Phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quốc Huy | 25/03/2020, 13:55

Sau hơn 2 ngày làm việc, sáng nay 25/3, UBTVQH đã bế mạc Phiên họp thứ 43. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo một số nội dung quan trọng.

Hội nghị ĐBQH chuyên trách sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, UBTVQH đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 43. UBTVQH đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội trong việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu các nội dung trình tại phiên họp; Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội đã tích cực thảo luận, góp ý kiến về các dự án luật giúp UBTVQH xem xét hiệu quả hơn.

Ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện bảo đảm trong phòng, chống dịch bệnh của Văn phòng Quốc hội, giúp phiên họp được tiến hành an toàn Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai các kết luận của từng nội dung để thực hiện các bước tiếp theo, nhất là nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý 07 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Bế mạc Phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp

Theo Chủ tịch Quốc hội trong đầu tháng 4 (dự kiến từ ngày 6-8/4/2020), UBTVQH sẽ tổ chức Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách nhưng không họp tập trung mà tiến hành họp trực tuyến thông qua phần mềm được cài đặt trên máy tính bảng (IPAD). Để tổ chức hội nghị thành công, đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện, sớm gửi tài liệu của 05 dự án luật sẽ được thảo luận tại hội nghị để ĐBQH có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tham gia được chất lượng. Văn phòng Quốc hội cần chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm về trang thiết bị, đường truyền… và kịp thời hướng dẫn về cách thức tham gia để phục vụ tốt cho hội nghị.

Phiên họp thứ 44 (tháng 4/2020) của UBTVQH dự kiến có khá nhiều nội dung quan trọng, cần được các cơ quan tích cực chuẩn bị. Vừa qua, Chính phủ có đề nghị bổ sung một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ xem xét kỹ lưỡng về tính cấp thiết và khả năng chuẩn bị trong bối cảnh thực tế hiện nay (nhất là tình hình dịch bệnh) để UBTVQHcó cơ sở xem xét, quyết định việc bổ sung. Bên cạnh đó, chúng ta cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hình thức họp, thảo luận trực tuyến để bảo đảm vừa thực hiện tốt kế hoạch công tác vừa nêu cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch nhấn mạnh.

Nhận định tình hình những ngày gần đây, dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, thời gian tới cần thực hiện tốt các quy định pháp luật, theo dõi và chấp hành đúng các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các khuyến cáo của ngành y tế; hạn chế ra đường, tuân thủ việc không tập trung đông người, phải đeo khẩu trang nơi công cộng;

Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy nhà nước; các Bộ, ngành, địa phương một mặt phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời, khẩn trương điều chỉnh phương pháp làm việc cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành, phục vụ cho người dân qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế các cuộc họp, làm việc đông người.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, bên cạnh công tác phòng, chống dịch, cần thực hiện những giải pháp phù hợp để ổn định kinh tế - xã hội, nhất là thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư, giải quyết vấn đề xâm nhập mặn, hạn mặn, thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm đời sống cho nhân dân. Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục theo dõi, nắm sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ để có những đề xuất kịp thời, hỗ trợ Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Cho ý kiến dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Trước đó, UBTVQH cũng đã thảo luận dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Thảo luận về dự án Luật này, UBTVQH cơ bản tán thành với nội dung nêu trong Tờ trình và dự thảo Luật mà Chính phủ trình; đồng tình với các ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Quốc phòng-An ninh.

Các ý kiến cho rằng, về tên gọi và phạm vi điều chỉnh, đây là vấn đề lớn quyết định tới kết cấu và toàn bộ nội dung của dự thảo cần phải được nghiên cứu, đánh giá thật kỹ, nội dung này được nhiều ý kiến quan tâm và cũng có ý kiến khác nhau. Việc xây dựng dự án luật với tên gọi “Luật Biên phòng Việt Nam” và mở rộng phạm vi điều chỉnh so với Pháp lệnh Bộ đội biên phòng là phù hợp với tên gọi được nêu trong Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và tên trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội quyết định.

Tuy nhiên, với tên gọi và phạm vi điều chỉnh đã được xác định, luật cần quy định tổng thể các vấn đề có liên quan đến biên phòng. Công tác biên phòng là bộ phận trong công tác quốc phòng, bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, nhiệm vụ có sự tham gia của nhiều lực lượng khác tại khu vực biên giới và được quy định ở nhiều luật khác nhau. Do đó, vấn đề này cần được nghiên cứu, rà soát thật kỹ.

Về tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, sơ bộ có thể thấy rằng, ngoài Luật Biên giới quốc gia, hiện nay có tới 10 đạo luật có các quy định liên quan tới hoạt động biên phòng, do đó các quy định của dự án luật cần phải được rà soát thật kỹ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định có liên quan, xác định rõ mối quan hệ giữa luật này với các luật khác, nhất là với Luật Biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại các nội dung giải thích từ ngữ để đảm bảo tính hợp lý. Về nhiệm vụ biên phòng, lực lượng, biện pháp thực thi các nhiệm vụ biên phòng ở chương II, đây là chương rất quan trọng thể hiện cho việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật. Về bản chất, chương này phải làm rõ quy định rành mạch các nội dung về nhiệm vụ biên phòng, lực lượng, biện pháp thực thi nhiệm vụ biên phòng để từ đó phân tích được phạm vi giữa Luật Biên phòng Việt Nam với Luật Biên giới quốc gia và các luật khác.

Về hợp tác quốc tế Luật Biên phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị rà soát lại các nội dung của chương này đảm bảo tính thống nhất với pháp luật và ký kết điều ước quốc tế phù hợp với các luật khác; có ý kiến đưa vào 1 chương, có ý kiến đưa vào một mục của chương II.

Về lực lượng bộ độ biên phòng tại chương IV, chương này kế thừa Pháp lệnh Bộ đội biên phòng đồng thời bổ sung nhiều nội dung mới cho phù hợp với thực tiễn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ, nhất là các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng, phân định rõ nhiệm vụ, chức năng của Bộ đội biên phòng với các lực lượng khác, nhất là với Công an, Hải quan, Cảnh sát biển…

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát kỹ về tính khả thi, hợp lý đối với các quy định bảo đảm chế độ chính sách của Bộ đội biên phòng, trách nhiệm các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng, cần rà soát thật kỹ về bố cục, kỹ thuật văn bản để hoàn chỉnh thêm.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, UBTVQH đề nghị cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự án Luật để chính thức trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bế mạc Phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội