Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Minh Quân | 22/10/2020, 20:50

Chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc (từ ngày 20 đến 22/10).

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chương trình hành động và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn, sâu sắc, có tính chất đúc kết thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược về xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển KT- XH của tỉnh.

hinh2.jpg
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) và đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 51 đồng chí. Ngay sau đó, Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

hinh1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân thay mặt các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gửi lời cảm ơn tới sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động. đổi mới, sáng tạo. Xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tinh thật sự là một tập thể gương mẫu, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục những yếu kém, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn tại.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7 - 8%/năm; năng suất lao động tăng bình quân 6 - 8%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7 - 8%/năm; năng suất lao động tăng bình quân 6 - 8%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người khoảng 4.200 - 4.400 USD; thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 7 - 10%/năm; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GRDP khoảng 69 - 70%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt ít nhất 150.000 tỷ đồng. Phấn đấu thu ngân sách hàng năm vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao trên 5%.

Đến năm 2025, có 119 xã và 6 huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 37%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 65%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị khoảng 2,8%; có ít nhất 50% trường mầm non, 88% trường tiểu học, 88% trường trung học cơ sở, 32% trường tiểu học - trung học cơ sở, 71% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; có trên 8 bác sĩ và 32 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 - 1,5%/năm.

hinh3.jpg
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là dấu ấn mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền ngay sau Đại hội phải tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Phải phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu các giải pháp hay, những cách làm sáng tạo, phải thật quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung vào năm 2025, tạo tiền đề để đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Bài liên quan
Quảng Ngãi: Quyết định gia hạn thời gian sát nhập Bệnh viện TP Quảng Ngãi
Sau khi gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía người dân TP Quảng Ngãi trong sáng ngày 2/1, cùng việc tập thể cán bộ công chức Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi gửi đơn kiến nghị đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành liên quan.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025