Ban Kinh tế T.Ư đã kiểm tra 30 tỉnh, thành ủy về phát triển kinh tế tập thể

Thanh Liêm | 23/09/2015, 11:01

Báo cáo Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, kinh tế tập thể thời gian qua tiếp tục phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xuất hiện nhiều hình thức hợp tác xã (HTX) kiểu mới, hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập của các thành viên.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 22/9, Ban Kinh tế Trung ương đã kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo cấp ủy đảng, Ban cán sự các Bộ, ngành, các tỉnh, thành ủy cần đánh giá và đề ra giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX, trọng tâm là đổi mới và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Kinh tế T.Ư đã kiểm tra 30 tỉnh, thành ủy về phát triển kinh tế tập thể

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho biết, nhận thức tầm quan trọng của Kết luận số 56- KL/TW của Bộ Chính trị, để có được đánh giá toàn diện, sâu sắc nhất, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động tiến hành khảo sát, kiểm tra, làm việc tại 30 tỉnh, thành ủy và một số Bộ, ngành; nghiên cứu báo cáo của 13 Ban cán sự đảng các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành ủy, tổ chức nhiều hội thảo, toạ đàm chuyên sâu về những nội dung liên quan đến kinh tế tập thể.

Báo cáo Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, kinh tế tập thể thời gian qua tiếp tục phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; xuất hiện nhiều hình thức hợp tác xã (HTX) kiểu mới, hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập của các thành viên. Hiện nay cả nước có gần 143.000 tổ hợp tác (THT) đang hoạt động với 1.513.027 thành viên. Hiện cả nước có 18.837 HTX, thu hút sự tham gia của 7.386.572 thành viên. Vốn điều lệ bình quân là 1,354 tỷ đồng/HTX; doanh thu bình quân ước đạt 2,986 tỷ đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân đạt 261 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động đạt gần 1,7 triệu đồng/tháng. Trong các lĩnh vực, nông nghiệp có số HTX nhiều nhất: 10.446 HTX với 6,7 triệu thành viên. Tỷ lệ hộ nông dân tham gia HTX nông nghiệp khoảng 45%; bình quân mỗi HTX nông nghiệp có 660 thành viên.

Ban Kinh tế T.Ư đã kiểm tra 30 tỉnh, thành ủy về phát triển kinh tế tập thể

Ban Kinh tế TW đã làm việc tại 30 tỉnh, thành ủy và một số bộ, ngành nghiên cứu báo cáo của 13 Ban cán sự đảng các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành ủy

Đóng góp của khu vực HTX vào GDP năm 2013, lần đầu tiên trong gần 20 năm qua đã tăng hơn so với năm trước đó, đạt 5,05% so với mức 5% vào năm 2012; trong khi tỷ lệ vốn đầu tư chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng vốn đầu tư của nền kinh tế đất nước. Tổng doanh thu của các HTX năm 2014 đạt 26.400 tỷ đồng, tăng 2.460 tỷ đồng so với năm 2013. Tổng số lãi trước thuế của các HTX năm 2014 đạt 1.410 tỷ đồng, tăng 0,7% so với năm 2013. Cả nước hiện có 43 liên hiệp HTX. Trong đó, 28 liên hiệp HTX đang hoạt động và 15 liên hiệp ngừng hoạt động chờ giải thể hoặc chuyển đổi sang hình thức khác.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị, Ban Kinh tế Trung ương đã đề xuất một số giải pháp trong đó tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, học tập nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX. Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật Hợp tác xã năm 2012. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; Xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về kinh tế tập thể; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của hệ thống liên minh HTX Việt Nam, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể.

Theo Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, trong quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp đất nước hướng tới sản xuất quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực, sử dụng các giống chất lượng và năng suất cao, quy trình canh tác hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm thì chủ thể quan trọng nhất chính là các HTX.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần có chương trình hiệp thương và phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong xây dựng chỉ tiêu vận động thành lập các HTX ở mỗi xã, huyện để việc vận động đạt tiến độ nhanh và kết quả cao nhất. Với Luật HTX 2012 và các kết quả, tấm gương hợp tác xã kiểu mới ở nhiều địa phương, nếu đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các HTX kiểu mới, đây là yếu tố nền tảng quan trọng nhất, là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Kinh tế tập thể là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu Hội nghị tập trung nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, yếu kém, cũng như các nguyên nhân của nó và thảo luận các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 56. Trong đó, làm rõ nguyên nhân vì sao trong thời gian qua, mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhưng kinh tế tập thể còn chậm phát triển, tồn tại nhiều yếu kém. Đồng thời, các đại biểu cũng nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng cách làm của các mô hình hợp tác xã điển hình thành công trong giai đoạn vừa qua để triển khai nhân rộng ở địa phương mình cho phù hợp.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội cám ơn Campuchia đã tiêm vaccine cho lưu học sinh và người gốc Việt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cám ơn Campuchia đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia trong giai đoạn dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vaccine cho lưu học sinh và người gốc Việt tại Campuchia.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban Kinh tế T.Ư đã kiểm tra 30 tỉnh, thành ủy về phát triển kinh tế tập thể