Ban hành Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

Thục Anh (TH) | 10/08/2022, 10:51

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Theo đó, Thông tư gồm 3 chương, 14 điều, hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Đối tượng áp dụng: thư viện công lập quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 9 của Luật Thư viện, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; Khuyến khích thư viện ngoài công lập quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 9 của Luật Thư viện thực hiện hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3-16600348624811008596826-1660038958478-1660038958746142159295.jpg
Ảnh minh họa

Các nguyên tắc trong triển khai hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin bao gồm: Tuân thủ quy tắc, quy trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; Lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm; thường xuyên đổi mới sáng tạo về quy trình cung ứng sản phẩm và dịch vụ thư viện; chủ động, kịp thời, linh hoạt, bảo đảm cung cấp cơ hội tiếp cận với tài nguyên thông tin và sản phẩm, dịch vụ thư viện phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho mọi đối tượng, đặc biệt là thiếu nhi, người cao tuổi và người khuyết tật; Bố trí thời gian hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin phù hợp với điều kiện sinh hoạt, học tập, sản xuất; bảo đảm thực hiện đầy đủ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Thông tư này; Bảo đảm an toàn về người, tài sản của thư viện; kịp thời thích ứng với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hướng đến phát triển tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số trong tổ chức các hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; Thiết lập cơ chế phối hợp giữa các loại thư viện, thư viện và các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm huy động, chia sẻ và phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ người sử dụng; Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, thông tư quy định cụ thể về: Hoạt động thư viện lưu động; Luân chuyển tài nguyên thông tin; Chia sẻ tài liệu số; Nhân lực cho hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; Nguồn kinh phí cho hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; Phương tiện phục vụ hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin. Phương tiện phục vụ hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; Trách nhiệm của thư viện trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2022. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15-10-2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu hết hiệu lực.

Bài liên quan
Bộ VH-TT-DL ban hành Kế hoạch triển khai Xây dựng mục lục liên hợp quốc gia cho thư viện
Bộ VH-TT-DL vừa có Quyết định 2175 ban hành kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban hành Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin