Đời sống

385 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật tại Thanh Hóa

Thanh Phương 24/06/2024 - 14:53

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, tổ chức Đảng, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở Thanh Hóa đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định đối với các tổ chức, đảng viên vi phạm.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 761 tổ chức Đảng và 1.947 đảng viên (có 638 cấp ủy viên) về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện những điều đảng viên không được làm; chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

quangdong.jpg
Phường Quảng Đông nơi có cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra 4 tổ chức Đảng, 18 đảng viên; cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra 47 tổ chức Đảng, 81 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 677 tổ chức Đảng, 1.378 đảng viên; đảng ủy bộ phận kiểm tra 33 tổ chức Đảng, 6 đảng viên; chi bộ kiểm tra 464 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức Đảng cấp dưới (gồm: 8 Đảng ủy cơ sở; 3 chi ủy, chi bộ) và 212 đảng viên (có 89 cấp ủy viên) về các nội dung: Việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, quy định về những điều đảng viên không được làm… Qua kiểm tra, kết luận 6 tổ chức Đảng và 184 đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 tổ chức Đảng vi phạm (gồm 1 Đảng ủy cơ sở, 3 chi bộ); thi hành kỷ luật 385 đảng viên vi phạm (có 90 cấp ủy viên) bằng các hình thức khiển trách 266, cảnh cáo 50, cách chức 3, khai trừ 66.

Sau khi bị xem xét xử lý về Đảng, những đảng viên đang giữ chức vụ thì tiếp tục bị xử lý về mặt chính quyền. Điều này cho thấy tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, quy định của Đảng trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng như thực hiện việc nêu gương của đảng viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
385 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật tại Thanh Hóa