Đời sống

3 cách thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh 

Bùi Anh 18/05/2023 - 20:20

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trong đó có việc thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh.

3cachthaythebhyt_20230515024647pm.png
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 cách thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh