100% các đơn vị Toà án của Sơn La có nhân sự tham gia vào cấp uỷ

Minh Đức | 29/09/2020, 19:32

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Hồng Nam - Thẩm phán cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Sơn La đã tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này.

Theo đó, thực hiện Công văn số 179 - CV/TƯ ngày 08/01/2014 của Ban Bí thư về việc lãnh đạo TAND tham gia cấp ủy; Công văn số 1382-CV/BCSĐ ngày 18/6/2019 của Ban cán sự đảng TANDTC về việc cơ cấu lãnh đạo TAND tham gia cấp ủy; Kế hoạch số 1386-KH/BCSĐ ngày 25/6/2019 của Ban cán sự đảng TANDTC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị; Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/TU ngày 17/5/2018 của Tỉnh ủy Sơn La Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

100% các đơn vị Toà án của Sơn La có nhân sự tham gia vào cấp uỷ

Toàn cảnh Đại hội

Ban cán sự đảng TAND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy giới thiệu đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung quy hoạch 1 đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh vào Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ động làm việc với Thường trực thành ủy, huyện ủy về việc bố trí, sắp xếp Chánh án TAND cấp huyện tham gia cấp ủy địa phương.

Để thực hiện chủ trương của Bộ chính trị, Ban cán sự đảng TANDTC về việc sắp xếp Chánh án TAND các cấp không là người địa phương và bố trí Chánh án tham gia cấp ủy địa phương, từ cuối năm 2019, Ban cán sự đảng TAND tỉnh đã trình Chánh án TANDTC để thực hiện 5 lượt luân chuyển, điều động các đồng chí Chánh án TAND các huyện trong tỉnh.

Cụ thể, đối với trường hợp các đồng chí Chánh án TAND huyện không đủ tuổi tái cử cấp ủy địa phương và có nguyện vọng tiếp tục công tác, TAND tỉnh Sơn La đã trình Chánh án TANDTC để điều động đến công tác và giữ chức vụ quản lý tại TAND tỉnh (điều động đồng chí Chánh án TAND huyện Sốp Cộp tới giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra & Thi đua, khen thưởng TAND tỉnh).

Đối với trường hợp cán bộ có mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi, TAND tỉnh Sơn La đã thực hiện cho nghỉ chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội.

Các đồng chí tham gia vào cấp ủy đều được lựa chọn theo đúng với Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Tòa án với cấp ủy địa phương trong việc lựa chọn, đánh giá cán bộ.

100% các đơn vị Toà án của Sơn La có nhân sự tham gia vào cấp uỷ

Chánh án Nguyễn Hồng Nam cùng các các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ

Theo đó, trong thời gian từ tháng 7/2020 đến ngày 25/9/2020, tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các huyện, thành phố và Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Sơn La.

 Qua tổng hợp kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp của tỉnh, 100% các đơn vị trong TAND hai cấp tỉnh Sơn La đều có nhân sự tham gia vào cấp ủy tại địa phương với số phiếu tín nhiệm cao trên 98% . Trong đó, cấp tỉnh có đồng chí Chánh án TAND tỉnh tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại cấp huyện, các đồng chí Chánh án TAND cấp huyện được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ của 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh (trong đó có 6 đồng chí tái cử).

Việc tham gia cấp ủy địa phương là điều kiện cần thiết để đảm bảo và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ chính trị mà Tòa án được giao. Sự tín nhiệm của Đại hội là niềm vinh dự lớn không chỉ đối với các đồng chí được tham gia cấp ủy mà còn là trách nhiệm nặng nề mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao cho các đồng chí lãnh đạo TAND hai cấp, đồng thời là động lực tích cực để hệ thống TAND tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bài liên quan
Đề cao trách nhiệm trước Đảng, đất nước và nhân dân, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng
Các đồng chí hãy đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước đất nước, trước nhân dân, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
100% các đơn vị Toà án của Sơn La có nhân sự tham gia vào cấp uỷ