Báo Công lý
Thứ Sáu, 29/5/2020

Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của ngành TAND khu vực phía Nam: “Các ý kiến đóng góp đều rất toàn diện và cụ thể”

26/3/2013 20:28 UTC+7
Vừa qua, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TANDTC tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của ngành TAND khu vực phía Nam.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, thành viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp chủ trì Hội nghị...

“Chỉ có Tòa án là cơ quan tư pháp”

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó nổi bật ở Chương VIII về “TAND và VKSND”. Ông Quảng Đức Tuyên, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Tp. Hồ Chí Minh băn khoăn: “Quyền tư pháp là gì và cơ quan tư pháp là cơ quan nào (chỉ có mình Tòa án hay cả VKS như trước) vẫn chưa được xác định rõ”. Những quy định về TAND và VKSND trong dự thảo vẫn giữ theo những cái đang có trong hiện tại mà chưa thể hiện được tinh thần đổi mới của cải cách tư pháp. Chưa xác định lại một cách chuẩn xác quyền tư pháp và các cơ quan thực hành quyền tư pháp. Đề nghị phải có sự thể hiện lại chương này theo hướng chỉ có TAND là cơ quan tư pháp. Tòa án phải có vị trí độc lập, hoạt động theo phương thức tranh tụng chứ không chủ yếu thẩm vấn, xét hỏi như hiện nay; Các cơ quan khác tham gia hoạt động tư pháp phải được đặt dưới sự kiểm soát của Tòa án. Cần điều chỉnh lại cơ chế giám sát tư pháp, VKSND chuyển thành Viện công tố thực hiện chức năng điều tra và buộc tội.

Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của ngành TAND khu vực phía Nam: “Các ý kiến đóng góp đều rất toàn diện và cụ thể”

Chánh án Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị

 

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Cơ, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu góp ý: Đề nghị tách TAND và VKSND thành hai chương, không để chung trong chương VIII như Dự thảo. Chỉ có TAND mới là cơ quan tư pháp, VKSND không phải là cơ quan tư pháp mà chỉ thực hiện quyền công tố. Vì vậy, nên chuyển VKSND sang cơ quan trực thuộc Chính phủ và đổi thành Viện Công tố nhằm đảm bảo tính độc lập trong xét xử. Nếu quy định VKSND thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp sẽ đi ngược tiến trình cải cách tư pháp theo hướng Tòa án là trung tâm, hoạt động xét xử là trọng tâm của chủ trương nói trên.

 

“TANDTC cần có thêm chức năng ban hành án lệ” 

 

Bà Trịnh Thị Thanh Bình, Chánh án TAND tỉnh Bến Tre góp ý: “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nên quy định thêm chức năng giải thích pháp luật và ban hành án lệ của TANDTC nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử cũng như nâng cao hơn nữa thẩm quyền của TANDTC. Việc xây dựng án lệ trên cơ sở các bản án chuẩn sẽ làm tăng thêm hiệu quả xét xử của ngành Tòa án. Việc bổ sung thẩm quyền giải thích pháp luật để tạo tính thống nhất trong cách hiểu và áp dụng pháp luật, tránh trường hợp cùng một điều luật lại có sự giải thích khác nhau. Ông Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND Tp. Hồ Chí Minh cũng đề nghị phải bổ sung TANDTC có nhiệm vụ “ban hành án lệ”. Hiện nay, trong quá trình xét xử, việc hiểu và áp dụng pháp luật giữa các Thẩm phán, giữa các Tòa án còn có những  khác biệt. Sử dụng án lệ là cần thiết và phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp của Bộ Chính trị.  

 

Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến đóng góp rất thiết thực về lĩnh vực quản lý đất đai. Ông Nguyễn Văn Cơ, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trăn trở: Dự thảo Hiến pháp quy định đất đai là tài nguyên quốc gia thuộc sở hữu toàn dân là đúng. Tuy nhiên, cần làm rõ khái niệm “sở hữu toàn dân” là như thế nào để tránh gây cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện. Vì khái niệm này không xác định rõ được chủ thể của loại hình sở hữu tài nguyên này; không xác định rõ quyền và nghĩa vụ của chủ thể cũng như cách thức mà chủ thể của loại hình sở hữu này thực hiện quyền năng của mình.

 

Theo ông Lê Văn Minh, Viện trưởng Viện khoa học xét xử TANDTC, việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ theo yêu cầu. Cùng với các ý kiến ghi nhận tại Hội nghị, TANDTC đã nhận được 73 báo cáo của các Tòa án phản ánh hơn 2000 ý kiến về các nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến đóng góp đều rất toàn diện và cụ thể, đề cập đến toàn bộ nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng như từng điều khoản cụ thể, thể hiện trách nhiệm cao của cán bộ, công chức ngành TAND. 

 

"Tại Hội nghị, Ban Cán sự Đảng TANDTC đã tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo TANDTC. Ban Cán sự Đảng TANDTC đã phát phiếu lấy ý kiến các đại biểu, lựa chọn 18 người trong tổng số 187 người được giới thiệu làm nguồn quy hoạch Phó Chánh án TANDTC; lựa chọn 3 người để quy hoạch Chánh án TANDTC". 

 

Đắc Minh-Lê Hoàng

 

 

 

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật