Yêu cầu sớm xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Trang Nhi | 27/01/2021, 17:53

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn gia đoạn 2021 – 2025.

Theo đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại DN giai đoạn 2021 – 2025, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

sh.jpg
Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Theo Danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, DN do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 DN.

Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thoái vốn trước ngày 30/11/2020; không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trước ngày 31/12/2020 gồm: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (Bộ Xây dựng), Tổng công ty cổ phần Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần (Bộ Xây dựng), Tổng công ty cổ phần Xây dựng số 1 - Công ty cổ phần (Bộ Xây dựng), Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (Bộ Xây dựng).

Các đơn vị không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về SCIC trước 31/12/2020 gồm: Tổng công ty CP Sông Hồng (Bộ Xây dựng), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty CP (Bộ Xây dựng), Tổng công ty Xây dựng số 1 – Công ty CP (Bộ Xây dựng); Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) (Bộ Xây dựng).

Bài liên quan
Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Yêu cầu sớm xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2021 - 2025