Báo Công lý
Thứ Bảy, 28/1/2023

TAND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ

17/4/2014 22:43 UTC+7
(Công lý) - Vừa qua TAND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ 2014.

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật mới có hiệu lực như Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND theo Kế hoạch của TANDTC triển khai thi hành pháp lệnh; Thông tư liên tịch số13/2013 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm… trong tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 17/2013 về hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch 04/2014 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ; Thông tư 01/2014 hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật Tố tụng dân sự.

TAND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ

Các cá nhân có thành tích được khen thưởng tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo, kết luận, kế hoạch như Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp và Kế hoạch 35/2014 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Kế hoạch số 29-KH/TA của Tòa án nhân dân tối cao thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ và các chương trình mục tiêu quốc gia của Tòa án năm 2014; Quy chế thi tuyển “Thẩm phán giỏi” và Kế hoạch triển khai của Tòa án tỉnh; Báo cáo rút kinh nghiệm công tác xét xử án dân sự của Tòa phúc thẩm TANDTC.

Tại Hội nghị, TAND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2014 và sơ kết phong trào thi đua đợt 1 năm 2014.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2014, hai cấp Tòa án tỉnh Lâm Đồng thụ lý tổng số 3.791 vụ, việc các loại, tăng 91 vụ so với cùng kỳ 2013, đã giải quyết 2.558 vụ việc, đạt 67,4%. Về chất lượng giải quyết án cũng được chuyển biến tốt hơn, đảm bảo áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong xét xử, giải quyết các loại án, không để xảy ra oan sai, lọt tội phạm, án bị hủy, cải sửa giảm. Các Tòa án đã đưa đi xét xử lưu động 77 vụ án, công nhận thỏa thuận 36% số vụ án dân sự, hòa giải đoàn tụ và công nhận thỏa thuận gần 68% số vụ án hôn nhân và gia đình. Kết quả thi đua đợt 1 năm 2014, có 22 cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng giấy khen.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tiếp tục quán triệt và triển khai thi hành Hiến pháp 2013 theo tinh thần Chỉ thị 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư; tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Tòa án về thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết 37/2012/QH; thực hiện Kế hoạch 29/KH-TA ngày 24/02/2014 của TANDTC triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và các Chương trình mục tiêu quốc gia của Tòa án năm 2014.

Về công tác chuyên môn, đảm bảo thời hạn giải quyết và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, không để án quá hạn luật định. Phấn đấu giải quyết án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (hình sự: 95% trở lên; các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động: 90% trở lên; hành chính: 85% trở lên; 100% quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan.

TH

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật