Báo Công lý
Thứ Bảy, 28/1/2023

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

18/5/2014 23:04 UTC+7
(Công lý) - Lee Da Hae xuất hiện trẻ trung và năng động trong bộ sưu tập mùa hè 2014 của hãng Arnaldo Bassini.

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Lee Da Hae căng tràn sức sống trong BST thời trang mùa hè

Hạ Nhật

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật