Xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc

Ngọc Mai | 30/06/2020, 17:40

Tỉnh Yên Bái cần phát huy, sử dụng mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng quê hương Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Ngày 30/6, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (11/4/1900 -11/4/2020), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945-30/6/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi hoa chúc mừng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương kết nghĩa với tỉnh Yên Bái đã dự Lễ kỷ niệm.

Xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát huy tiềm năng lợi thế, thu hút các nguồn lực để phát triển bền vững

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng, biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, theo Thường trực Ban Bí thư, Yên Bái vẫn là một tỉnh khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ; năng lực cạnh tranh còn thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đồng bộ; văn hóa-xã hội có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đồng bào các dân tộc của tỉnh Yên Bái cần phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để Yên Bái phát triển thành tỉnh khá trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Đảng bộ tỉnh Yên Bái cần nhận thức đầy đủ những lợi thế cũng như những khó khăn thách thức để tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, thu hút các nguồn lực, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, coi trọng phát triển nông nghiệp tập trung hàng hóa áp dụng công nghệ cao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng di dân tái định cư.

Tỉnh phát huy, sử dụng mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng quê hương Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, đồng thời quan tâm xây dựng nông thôn mới.

Các cấp các ngành và nhân dân tỉnh Yên Bái phải chú trọng bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên nhất là tài nguyên rừng, khoáng sản...; không ngừng chăm lo phát triển văn hóa xã hội, đào tạo, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tỉnh Yên Bái cần chú trọng phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Xây dựng Yên Bái phát triển thành tỉnh khá trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc

Yên Bái cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ cấp cơ sở...  đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới.

Yên Bái vững bước vào thời kỳ cách mạng mới

Diễn văn ôn lại chặng đường 120 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Yên Bái do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trình bày nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường lịch sử cách đây 120 năm, nhất là khi chưa có Đảng, cuộc sống của đồng bào Yên Bái vô cùng đói nghèo, lạc hậu.

Đến nay, sau 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và 75 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc Yên Bái bước sang một trang sử mới, cuộc đời mới: hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, chuyển mình cùng cả nước, vững bước trên con đường đổi mới. Yên Bái đang từng ngày "thay da đổi thịt” từ phố phường, thành thị đến những bản làng xa xôi, từ vùng thấp hay miền núi, nơi đâu cũng in đậm dấu ấn của sự đổi mới, khang trang, người người, nhà nhà có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và sự năng động, sáng tạo, đổi mới không ngừng, Yên Bái đã đạt được những thành tựu vượt bậc; kinh tế tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thu hẹp nhanh khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn.

Vai trò, vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định; thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là điểm sáng của cả khu vực Tây Bắc; tỉnh Yên Bái đã có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 50% số xã toàn tỉnh, gấp 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội (trong đó có 09 xã và 150 thôn, bản đặc biệt khó khăn), thành phố Yên Bái hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc.

Tốc độ tăng thu ngân sách khá cao, bình quân khoảng 22%/năm. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thay đổi lớn diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, tươi đẹp.

Môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo được cải thiện rõ nét, phản ánh bằng niềm tin và sự quan tâm của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của đất nước đến tỉnh Yên Bái. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ mới, xây dựng và phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa và con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng, tỉnh ta đã được Chính phủ chấp thuận tham gia chương trình hợp tác hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên, hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là một trong những điểm sáng điển hình của cả nước, được Trung ương đánh giá cao. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường, tạo sự thống nhất, quyết tâm trong Đảng bộ và niềm tin, đồng thuận trong nhân dân; tạo thế và lực mới cho hướng phát triển đầy triển vọng tốt đẹp cho quê hương Yên Bái thân yêu của chúng ta. 

Xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái.

Ghi nhận công lao to lớn và những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, chống kẻ thù xâm lược cũng như trong sự nghiệp đổi mới của quân và dân Yên Bái, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho tỉnh danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Hồ Chí Minh; 263 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” và nhiều phần thưởng cao quý khác vì  thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những thành tích đạt được là đáng trân trọng và phấn khởi, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế vốn có của một tỉnh miền núi, đa dân tộc, quyết tâm đưa Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững theo hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, phấn đấu vươn lên nhóm các tỉnh hàng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, để nhân dân các dân tộc trong tỉnh có cuộc sống ngày càng hạnh phúc, cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đó, đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận dụng tối đa lợi thế của tỉnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, tạo ra thế và lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống ngày càng tươi đẹp, hạnh phúc của nhân dân, cùng nhau vun đắp một quê hương Yên Bái đáng sống, xây nên hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập”, để Yên Bái vững bước vào thời kỳ cách mạng mới. 

Bài liên quan
Tiểu sử nữ Bộ trưởng duy nhất trong 14 thành viên Chính phủ mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm
Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc