Xây dựng thị xã Từ Sơn trở thành đô thị, văn minh, hiện đại

Tiến An | 12/09/2020, 11:41

6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) được duy trì bước đầu đạt kết quả nhất định.

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bắc Ninh, bằng sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, Đảng bộ và nhân dân thị xã Từ Sơn đã phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng thị xã phát triển theo hướng công nghiệp hóa - đô thị hóa, mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị - quốc phòng, an ninh phát triển về văn hóa - xã hội, đưa Từ Sơn trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 43.598,8 tỷ đồng, đạt 43,7% kế hoạch, tăng 1,1% so cùng kỳ.

Trong đó, kinh tế nhà nước 34,5 tỷ đồng bằng 110,9% so cùng kỳ, kinh tế ngoài nhà nước 13.715,2 tỷ đồng, bằng 96% so cùng kỳ, kinh tế có vốn nước ngoài đạt 29.849,1 tỷ đồng tăng 3,7% so cùng kỳ (chiếm 68,4% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thị xã). Giá trị sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 287,18 tỉ đồng, đạt 49% kế hoạch và bằng 111,8% so cùng kỳ. Trong đó giá trị: Trồng trọt ước đạt 116,7 tỷ đồng bằng 100,2% so cùng kỳ, chăn nuôi ước đạt 149,7 tỷ đồng bằng 124,4% so cùng kỳ, thủy sản ước đạt 11,4 tỷ đồng bằng 97,9% so cùng kỳ: Dịch vụ NN ước đạt 14,2 tỷ đồng, bằng 106,7% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 1.299,4 tỷ đồng, đạt 61,2% kế hoạch bằng 125,5% so cùng kỳ 2019. Tổng chi ngân sách 535,5 tỷ đồng, đạt 35,2% kế hoạch bằng 144,9% so cùng kỳ. Các cơ quan chuyên môn, các xã, phường triển khai, tổ chức tốt công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án Hạ tầng đất tái định cư, đất đấu giá, đất dân cư dịch vụ của các xã, phường. Việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý, xử lý vi phạm về xây dựng, giao thông, đô thị đảm bảo đúng trình tự, quy định. Công tác kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng được tăng cường.

Tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng hỗ trợ GPMB, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn thị xã. Đã ra thông báo thu hồi đất 6 dự án, ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 6 dự án, đề nghị UBND tỉnh thu hồi và giao đất 5 dự án.

Xây dựng thị xã Từ Sơn trở thành đô thị, văn minh, hiện đại

Trụ sở làm việc của UBND thị xã Từ Sơn

Đã tổ chức đấu giá xong 4 dự án khu nhà ở tại các xã, phường. Thực hiện cấp GCN quyền sử dụng đất cho 144 hồ sơ, công nhận QSD đất cho 30 hộ gia đình, cá nhân, đính chính sai sót trên GCN cho 8 trường hợp theo đúng quy định pháp luật. Đôn đốc các xã, phường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về môi trường được quan tâm, chú trọng. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 25 hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền bảo vệ sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm y tế, trạm y tế các xã, phường và các phòng khám tư nhân trên địa bàn thị xã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần chủ động cao nhất. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã phường và các đơn vị y tế trên địa bàn thị xã xây dựng kịch bản cách ly theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ; an ninh chính trị được giữ vững, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được đảm bảo; đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Phấn đấu là thành phố trực thuộc tỉnh

Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Thị xã Từ Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo: “Xây dựng thị xã Từ Sơn phát triển nhanh, bền vững để sớm trở thành thành phố thuộc tỉnh, đô thị văn minh, hiện đại, Đảng bộ thị xã Từ Sơn cần nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo; huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế”.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân Thị xã Từ Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực,hoàn thành 23/27 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XVII đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, xây dựng kế hoạch sản xuất, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện cho sản xuất nông nghiệp, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu giống cho năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Làm tốt công tác kiểm soát, ứng phó dịch bệnh trên đàn gia súc – gia cầm. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm hành lang đê và các công trình thủy, tăng cường quản lý kiên quyết không để xảy ra các trường hợp vi phạm phát sinh mới.

Tăng cường công tác thu ngân sách, chống thất thu, rà soát các đối tượng nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Thực hiện nghiêm túc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công đã được duyệt, tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, cấp bách đảm bảo tiến độ. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thị xã và các xã, phường.

Tổ chức thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng và xả thải trong các khu, cụm công nghiệp, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư công đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020. Tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm của thị xã, các công trình kết cấu hạ tầng thị xã.

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020, và xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và thời kỳ 2021-2025. Tập trung chỉ đạo công tác GPMB các dự án đã có quyết định thu hồi đất, đặc biệt là các dự án trọng điểm của thị xã.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý dứt điểm các vi phạm, tập trung xử lý các xã, phường có tình trạng vi phạm về đất đai; không để phát sinh mới vi phạm về đất đai và trật tự đô thị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường và các dự án bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát động phong trào chung tay bảo vệ môi trường trên toàn địa bàn thị xã.

Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; kịp thời xử lý các vi phạm trong kinh doanh dịch vụ văn hóa. Tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Tiếp tục chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng Làng văn hóa, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa.

Có thể nói, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Từ Sơn đã đóng góp quan trọng và là động lực lớn cùng với các huyện, thành phố trong tỉnh tạo nên sự bứt phá mới, phát triển toàn diện của tỉnh, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh tốp đầu cả nước về sự năng động và phát triển.

Thăm dò
biểu quyết
Bạn có đeo khẩu trang khi ra đường?
Thời gian: 23/10/2020
Bài liên quan
Thái Nguyên: Đặc biệt quan tâm đến xây dựng chuẩn nông thôn mới
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc. Một trong 5 nội dung xuyên suốt được Đại hội nhấn mạnh cho nhiệm kỳ tới hướng đến, đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng thị xã Từ Sơn trở thành đô thị, văn minh, hiện đại