Báo Công lý
Thứ Bảy, 04/7/2020

Cán bộ, nhân viên y tế cần nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

09/10/2018 09:43 UTC+7
(Công lý) - Ngành y tế yêu cầu từng cán bộ, nhân viên y tế nâng cao đạo đức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Ngày 8/10, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác của năm 2018 theo chỉ đạo của UBND TP là Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trong ngành và cả cơ quan văn phòng Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại chỉ thị 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của UBND TP, chỉ thị 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Cán bộ, nhân viên y tế cần nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

Cán bộ, nhân viên y tế phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

Quán triệt, đôn đốc đến từng công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt quy tắc, văn hóa ứng xử của công chức, viên chức…Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tự kiểm tra trong mỗi đơn vị, bộ phận. Mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; xác minh, kiểm chứng thông tin, kịp thời kết luận, phúc đáp tới người dân.

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, tác phong công vụ. Thủ trưởng đơn vị, bộ phận phải chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm kỷ cương hành chính.

Đ.V
Bạn đang đọc bài viết Cán bộ, nhân viên y tế cần nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân tại chuyên mục Sức khỏe của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật