Mức điểm sàn 15,5: Tất cả các trường tuyển được 83% tổng chỉ tiêu trong đợt 1

Ngô Chuyên| 12/07/2017 12:49

Mức điểm sàn 15,5 dự báo sẽ có 85 trường đạt chỉ tiêu 100%; Có 66 trường đạt chỉ tiêu từ 80 đến 99%; Có 83 trường đạt chỉ tiêu từ 40 đến 79%. Đặc biệt, tất cả các trường trong cả nước tuyển được 83% tổng chỉ tiêu trong đợt 1.

Lọc thí sinh trùng, xác định hệ số dư dôi tổng quát

Không phân biệt khối thi. Mỗi thí sinh trên điểm sàn được tính 1 lần duy nhất, không phân biệt số thứ tự nguyện vọng. Cụ thể như sau:

Điểm sàn

Số TS trên sàn

Tổng chỉ tiêu

Hệ số dư dôi

15     

554.305

332.496

1,67

15,5

535.798

332.496

1,61

16     

515.086

332.496

1,61

Mức điểm sàn 15,5: Tất cả các trường tuyển được 83% tổng chỉ tiêu trong đợt 1

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: "Thí sinh có điểm cao ở các tỉnh dồn về thành phố lớn trong khi thí sinh điểm thấp thành phố lớn không di chuyển về các trường đại học địa phương". Ảnh Ngô Chuyên.

Thí sinh trên điểm sàn nhưng không phải tất cả đều đăng ký xét tuyển vào trường phù hợp với điểm thi của mình.

Không phải có hệ số dư dôi thì các trường tuyển đủ chỉ tiêu.

Nhiều thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học.

Nhiều thí sinh có điểm cao nhưng không trúng tuyển vào ngành/trường yêu thích nên không đăng ký xét tuyển.

Nhiều trường/ngành có số lượng thí sinh đăng ký rất thấp so với chỉ tiêu.

Thí sinh có điểm cao ở các tỉnh dồn về thành phố lớn trong khi thí sinh điểm thấp thành phố lớn không di chuyển về các trường đại học địa phương.

Do đó năm nào tổng nguồn tuyển cũng lớn so với chỉ tiêu nhưng các trường vẫn tuyển không đủ chỉ tiêu.

Lọc thí sinh trùng theo nguyện vọng 1 trên sàn

Điểm sàn

 

Hệ số dư dôi

 

15

1,45

15,5

1,39

16

1,33

Dựa vào phân tích dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh (trước khi điều chỉnh).

Chưa kể số thi sinh năng khiếu.

Phương án này có tính thực tế hơn do NV1 là đúng với ngành/trường mà các em yêu thích nhất.

Không phải tất cả thí sinh có NV1 trên sàn đều trúng tuyển do đăng ký vào ngành/trường có điểm chuẩn cao hơn kết quả thi.

Nhiều trường/ngành còn dư nhiều chỉ tiêu nhưng rất ít hay thậm chí không có thí sinh đăng ký xét tuyển NV1.

Do đó, dù tổng số thí sinh chỉ tính NV1 trên sàn cao hơn chỉ tiêu, sát với thực tiễn hơn nhưng không phải trường nào cũng tuyển đủ chỉ tiêu.

Mức điểm sàn 15,5: Tất cả các trường tuyển được 83% tổng chỉ tiêu trong đợt 1

Tính toán dự báo cho thấy điểm sàn ít ảnh hưởng đến tỉ lệ tuyển sinh trong đợt 1. Nếu điểm sàn 18 điểm thì đợt 1 tuyển được 74% tổng chỉ tiêu; nếu điểm sàn 13 thì đợt 1 tuyển được 87% tổng chỉ tiêu. Ảnh Hải Nam.

Kết quả chạy phần mềm dự báo

Với hệ thống phần mềm xét tuyển/lọc ảo và cơ sở dữ liệu năm nay, Bộ đã có thể tính toán, dự báo tổng thể tình hình xét tuyển đợt 1.

Kết quả này đương nhiên sẽ có sự thay đổi sau khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.

Với điểm sàn 15,5 điểm thì trong đợt xét tuyển đầu tiên:

Có 85 trường đạt chỉ tiêu 100%

Có 66 trường đạt chỉ tiêu từ 80 đến 99%

Có 83 trường đạt chỉ tiêu từ 40 đến 79%

Tất cả các trường trong cả nước tuyển được 83% tổng chỉ tiêu trong đợt 1

Dự báo này phù hợp với những năm trước, kể cả những năm tuyển sinh theo phương thức “3 chung” (tỉ lệ tuyển sinh đợt 1 nằm trong khoảng 75-85%).

Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, các trường còn thiếu chỉ tiêu tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung.

Tính toán dự báo cho thấy điểm sàn ít ảnh hưởng đến tỉ lệ tuyển sinh trong đợt 1. Nếu điểm sàn 18 điểm thì đợt 1 tuyển được 74% tổng chỉ tiêu; nếu điểm sàn 13 thì đợt 1 tuyển được 87% tổng chỉ tiêu.

Mặc dù thí sinh được đăng ký với số nguyện vọng không giới hạn nhưng thí sinh vẫn tập trung đăng ký vào một số ngành/trường yêu thích, không phân bố đều giữa các trường.

Một số trường/ngành có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vượt rất xa chỉ tiêu cần tuyển tuy nhiên một số trường/ngành khác có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển rất thấp so với chỉ tiêu.

Các trường có thể tuyển sinh nhiều đợt trong năm theo đề án tuyển sinh đã công bố.

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mức điểm sàn 15,5: Tất cả các trường tuyển được 83% tổng chỉ tiêu trong đợt 1