Tin địa phương

Vi phạm về PCCC, nhiều doanh nghiệp ở Hải Dương bị xử phạt

PV 15/05/2024 - 16:30

Do có vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa bị UBND tỉnh xử phạt theo quy định, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần In Hòa An (địa chỉ tại phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương) và Công ty TNHH In Đầu tư Thương mại Đức Trường (phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương) đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC; phát hiện Công ty Cổ phần Bia - rượu Hải Đà (phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương) và Công ty Cổ phần Vân Long (phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương) đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị Giang Sơn (phường Thanh Bình, TP. Hải Dương) đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC, sử dụng phương án chữa cháy chưa được phê duyệt theo quy định.

Căn cứ hồ sơ, xét đề nghị của các cơ quan chức năng, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định 1117/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần In Hòa An số tiền 80 triệu đồng và Quyết định 1118/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH In Đầu tư Thương mại Đức Trường số tiền 80 triệu đồng, theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Đồng thời, buộc 2 doanh nghiệp này phải thực hiện việc nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng.

UBND tỉnh ban hành Quyết định 1119/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần bia - rượu Hải Đà số tiền 90 triệu đồng và Quyết định 1121/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần Vân Long số tiền 90 triệu đồng, theo quy định tại khoản 5, Điều 38, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, buộc 2 doanh nghiệp này phải thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế và tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng.

Quyết định 1120/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị Giang Sơn số tiền 95 triệu đồng, theo quy định tại khoản 5, Điều 38 và điểm a, khoản 3, Điều 41 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, buộc doanh nghiệp phải thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế và tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vi phạm về PCCC, nhiều doanh nghiệp ở Hải Dương bị xử phạt