Văn phòng Chủ tịch nước công bố 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

Nguyên Bình | 05/07/2022, 15:10

Sáng 5/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật vừa được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo.

5 Luật được công bố, gồm: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

a2-16569906806192021827938.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Khắc phục tình trạng khen thưởng hình thức

Giới thiệu về Luật Thi đua, Khen thưởng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết: Luật Thi đua, khen thưởng 2022 gồm 8 chương, 96 điều; thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng "tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích"...

Chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ… quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân. Quy định cụ thể khen thưởng đối với người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam. Bổ sung hình thức khen thưởng kháng chiến "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" (Khoản 2 Điều 96)...

Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng cho hay: Một trong  những mục tiêu của Luật Thi đua, khen thưởng là khắc phục khen thưởng hình thức, theo hình thức cộng dồn. Vì vậy, ngay từ quá trình xem xét khen thưởng, phải xem xét kỹ , lâý ý kiến của các cơ quan chức năng, đăng tải trên các hệ thống thông tin. Luật phân cấp mạnh trong quá trình khen thưởng. Theo ông Giang, nếu làm đúng theo Luật sẽ hạn chế được các câu chuyện buồn như vừa qua.

Cảnh sát cơ động được trang bị tàu bay

Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 được thiết kế 5 chương và 33 điều, quy định về nhiệm vụ; quyền hạn; bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học- kỹ thuật, văn hóa, xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt; tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự; vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân để chống khủng bố, giải cứu con tin; biên pháp công tác của CSCĐ; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự…

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Để triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động năm 2022, Chính phủ cần ban hành 1 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Cảnh sát cơ động. Bộ Công an trong phạm vi chức năng của mình ban hành các Thông tư quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho nhân dân hiểu và thực hiện đúng quy định của Luật Cảnh sát cơ động.

Thứ trưởng Bộ Công an thông tin thêm: Việc trang bị tàu bay cho CSCĐ để nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, giải quyết các tình huống khẩn cấp…

Ngoài ra, CSCĐ được sử dụng tàu bay để tuần tra, kiểm soát, vận chuyển trang thiết bị vũ khí… để phục vụ hoạt động của CSCĐ; được trang bị: Tàu bay trực thăng chuyên dụng, tàu bay không người lái, tàu lượn, kinh khí cầu.

Để triển khai các quy đinh này, Bộ Công an đã quyết định thành lập Trung đoàn không quân CAND, tuy nhiên Thứ trưởng cho hay cần quá trình nghiên cứu, thời gian để thực hiện hiệu quả.

Luật Điện ảnh

Với mục đích thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 nhằm xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, Luật Điện ảnh gồm 8 chương, 50 điều, thay thế Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009.

Luật Điện ảnh năm 2022 có những điểm mới cơ bản là: kế thừa, sửa đổi, bổ các khái niệm thuật ngữ quy định tại Luật Điện ảnh năm 2006 và bổ sung sung thuật ngữ "Công nghiệp điện ảnh", "Phân loại phim", "Phim Việt Nam", "Trường quay" và "Địa điểm chiếu phim công cộng".

Về chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh (Điều 5), Luật Điện ảnh năm 2022 quy định việc đầu tư và hỗ trợ vào một khoản (khoản 2 Điều 5) nhằm tạo sự linh hoạt trong chính sách của Nhà nước đối với hoạt động điện ảnh. Luật đã thể hiện rõ hơn cơ chế, biện pháp của Nhà nước huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; sắp xếp lại theo nhóm chính sách để bảo đảm tính logic, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, ngân sách Nhà nước đồng thời khuyến khích tăng cường, xã hội hóa hoạt động điện ảnh.

Về những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh (Điều 9), Luật quy định chi tiết, cụ thể hơn những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ Luật.

Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật gồm 7 chương, 157 điều, trong đó có sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc thực hiện cam kết của Việt Nam về thành lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài; về tỉ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp bảo hiểm.

Cùng với đó là những sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan. Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vướng mắc trong thời gian vừa qua về bảo hiểm bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp tải bảo hiểm, bảo hiểm vi mô.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, những sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao yêu cầu quản lý nhà nước, trong đó bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Bổ sung quy định Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan quản lý bảo hiểm nước ngoài trong việc quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quản lý, giám sát cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Theo cam kết của Việt Nam tại WTO và các hiệp định thương mại khác trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, Việt Nam không hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài.

Do đó, để đảm bảo rõ ràng, Luật Kinh doanh bảo hiểm đã bổ sung quy định khẳng định nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Luật mới cũng phân loại rõ các loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng với các loại hình bảo hiểm; quy định rõ đối tượng được bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm đối với từng loại hợp đồng bảo hiểm; nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm trong việc cung cấp thông tin.

Bổ sung các quy định về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm; quyền thỏa thuận giao kết nhiều loại hợp đồng bảo hiểm; bổ sung thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ,... để bảo đảm quyền tự thỏa thuận giữa các bên trong giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật này tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn về: Đảm bảo quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan. Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra từ nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bổ hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ. Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế…

Bài liên quan
UBTVQH thông qua Nghị quyết sửa đổi về phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính
Chiều 21/9, UBTVQH đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210 và 1211 về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Văn phòng Chủ tịch nước công bố 5 luật vừa được Quốc hội thông qua