Chính trị

UBTVQH cho ý kiến về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Duy Tuấn 15/05/2024 - 17:12

Năm 2023, các bộ, ngành đã giảm 17 tổng cục, 10 Cục và 22 đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ, ngành.

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 33, chiều nay, UBTVQH đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.

Tinh giản biên chế hơn 7 nghìn người

Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023 cho thấy, các bộ, ngành đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 10 Cục và 144 Vụ/Ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 108 phòng trong Vụ/Ban thuộc bộ, ngành; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc bộ, ngành.

Các địa phương giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đơn vị SNCL, tính đến hết năm 2023 đã giảm 7.867 đơn vị SNCL (năm 2023 giảm 236 đơn vị), còn 46.385 đơn vị SNCL.

Về tinh giản biên chế, năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người.

Năm 2023, các bộ, cơ quan đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 30 văn bản để cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 528 thủ tục hành chính (TTHC)/1.086 TTHC (đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.600 quy định kinh doanh).

“Tuy nhiên, cắt giảm TTHC có lúc, có nơi còn chậm, chưa kịp thời, quyết liệt; TTHC tuy được cắt giảm nhưng một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian còn một số bất cập”, Báo cáo nêu.

Trong năm 2023, qua thanh tra THTK, CLP vào nội dung thanh tra trách nhiệm, thanh tra hành chính đã phát hiện vi phạm về kinh tế 257.703 tỷ đồng, 616 ha đất; kiến nghị thu hồi 188.607 tỷ đồng và 166 ha đất.

Sớm hướng dẫn xác định vị trí việc làm

Thẩm tra sơ bộ Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho rằng, việc triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội chưa đạt mục tiêu, yêu cầu, làm lãng phí nguồn lực.

“Đến 31/01/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của Chương trình mới đạt 77.390 tỷ đồng/130.500 tỷ đồng, bằng khoảng 59% kế hoạch vốn; 107/272 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, một số dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng lĩnh vực giao thông vận tải được giao kế hoạch vốn lớn, nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp”, ông Mạnh nói.

Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng đề nghị quản lý chặt chẽ, có phương án xử lý tình trạng để hoang hóa, lãng phí trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, công trình phúc lợi công cộng tại một số địa phương. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và vận hành CSDL đất đai. Giải quyết dứt điểm tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai của các dự án chậm đưa vào sử dụng, để hoang hóa, đất của các nông lâm trường, các dự án bị dừng thực hiện sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, nhất là trong sản xuất nông nghiệp.

Đáng chú ý, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ có giải pháp xử lý các vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là cơ chế tự chủ trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ.

“Hướng dẫn xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực; xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập; giá dịch vụ...”, ông Mạnh lưu ý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBTVQH cho ý kiến về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí