Đời sống

Tước quyền sử dụng giấy phép trang tin Cafeland 3 tháng

Kim Sáng 20/05/2024 - 20:55

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt 25.000.000 đồng đối với trang thông tin điện tử tổng hợp https://cafeland.vn, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép 3 tháng vì có dấu hiệu “báo hóa”.

Ngày 20/5, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trích dẫn không chính xác, nguyên văn nguồn tin chính thức theo quy định đối với trang thông tin điện tử tổng hợp https://cafeland.vn, số tiền xử phạt là 25.000.000 đồng.

Đồng thời, Cafeland bị tước quyền sử dụng giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng trong thời gian 3 tháng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2024.

screenshot_2024_05_20_182715-1716204659582.jpg
Trang thông tin điện tử tổng hợp https://cafeland.vn.

Theo nội dung Kết luận thanh tra, trong thời kỳ thanh tra, hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp https://cafeland.vn có dấu hiệu “báo hóa” theo tiêu chí nhận diện tại Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ TT&TT, đã trích dẫn không nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Báo chí năm 2016.

Ngoài ra, để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, Sở TT&TT cũng đã tổng hợp và chuyển hồ sơ cho Bộ TT&TT để xem xét, xử lý đối với một số tạp chí về lĩnh vực bất động sản có dấu hiệu không đúng với tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tước quyền sử dụng giấy phép trang tin Cafeland 3 tháng