Trung ương thảo luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

05/10/2022, 19:05

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại Hội trường về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ ba.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

trung-uong-thao-luan-ve-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-he-thong-chinh-tri.jpg
Hội nghị Trung ương lần thứ 6  Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung ương thảo luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị