Chính trị

Trung ương thảo luận Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Trọng Bằng 17/05/2024 - 17:44

Hôm nay, bước sang ngày làm việc thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng.

toan-canh-hoi-ngi-17158386652761612816770.jpg
Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

16 giờ, Bộ Chính trị họp xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương các báo cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung ương thảo luận Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng