Đời sống

Triển lãm tư liệu 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại'

N.T.D 06/05/2024 - 14:40

Ngày 6/5, Thư viện Quốc gia Việt Nam mở triển lãm tư liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”.

Triển lãm gồm 800 tư liệu sách, báo, ảnh, bài viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ, trưng bày theo 4 nội dung.

Trong đó, phần 1 “Kháng chiến chống thực dân Pháp và nghệ thuật quân sự Việt Nam” trưng bày tư liệu viết về sự gây hấn của người Pháp tại Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ hai; Các chủ trương, chính sách phản ánh đường lối kháng chiến, kiến quốc của Đảng; những thời điểm quan trọng, quyết định của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo tiền đề và sức mạnh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ; một số nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam...

ufwqf.jpg
Một góc trong triển lãm.

Phần 2 “Chiến dịch Điện Biên Phủ” giới thiệu các tư liệu viết về âm mưu của Pháp, Mỹ trong việc chiếm đóng, xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; cuộc vận động Nhân dân chi viện tiền tuyến và bảo đảm hậu cần cho chiến dịch.

Phần 3 “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Biểu tượng của trí tuệ và lòng yêu nước”, trưng bày các tư liệu viết về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với Việt Nam và thế giới; về tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc của các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, các thanh niên xung phong, các dân công tham gia chiến dịch. Khẳng định chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng to lớn nhất của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Phần 4 “Âm vang Điện Biên”, giới thiệu các tư liệu viết về vùng núi Tây Bắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; gương mặt các chiến sĩ Điện Biên và những người tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ; sự thay đổi và phát triển của mảnh đất Điện Biên, nơi đã từng diễn ra trận chiến khốc liệt; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Điện Biên để đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đưa Điện Biên trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế chính trị của vùng.

Triển lãm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, đặc biệt cho thế hệ trẻ về tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ; giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh... đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Triển lãm cũng nhằm phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, tiếp nối ý chí kiên cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, chung sức, đồng lòng, góp phần sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26/5, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm tư liệu 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại'